Prezydent podpisał nowelizację o pracownikach samorządowych

0 0
Prezydent podpisał nowelizację o pracownikach samorządowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych. Stanowi ona m.in., że stanowiska sekretarza gminy, powiatu, województwa nie można obsadzać w drodze powierzenia obowiązków.

Ponadto nowela wprowadza przepis, że nabór na sekretarza gminy, powiatu i województwa przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia się tego stanowiska.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę asystentem lub doradcą władz samorządowych może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Asystenci i doradcy muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i muszą mieć nieposzlakowaną opinię.

Nowela stanowi, że w przypadku skazania pracownika samorządowego, w tym asystenta lub doradcy, prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, odwołuje się go (jeśli jest zatrudniony na podstawie wyboru) lub rozwiązuje się z nim umowę o pracę najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się on o prawomocnym skazaniu.

W przypadku pracowników skazanych prawomocnie przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, odwołanie ich lub rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nastąpić ma najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie noweli.

Sejm uchwalił nowelę 10 maja, przyjmując poprawkę Senatu, usuwającą z noweli najbardziej kontrowersyjny przepis, dodany do ustawy na etapie prac w sejmowej podkomisji. Jego wejście w życie spowodowałoby, że burmistrzowie niektórych warszawskich dzielnic musieliby zrezygnować ze stanowisk w sejmiku mazowieckim.

Chodzi o zapis, który wprowadzał adresowany do członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy zakaz łączenia tych stanowisk z innymi funkcjami. W konsekwencji burmistrzowie, wiceburmistrzowie i członkowie zarządów stołecznych dzielnic nie mogliby jednocześnie sprawować mandatu posła i senatora, pracować w administracji rządowej oraz zasiadać w zarządzie innej dzielnicy lub innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Senatu kwestię, której dotyczy zakwestionowany przepis, niewątpliwie należy uregulować, jednak rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny być przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.