Prezydent podpisał nowelizację o pracownikach samorządowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych. Stanowi ona m.in., że stanowiska sekretarza gminy, powiatu, województwa nie można obsadzać w drodze powierzenia obowiązków.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prezydent podpisał nowelizację o pracownikach samorządowych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

30 maj 2013 12:21


Ponadto nowela wprowadza przepis, że nabór na sekretarza gminy, powiatu i województwa przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia się tego stanowiska.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę asystentem lub doradcą władz samorządowych może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Asystenci i doradcy muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i muszą mieć nieposzlakowaną opinię.

Nowela stanowi, że w przypadku skazania pracownika samorządowego, w tym asystenta lub doradcy, prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, odwołuje się go (jeśli jest zatrudniony na podstawie wyboru) lub rozwiązuje się z nim umowę o pracę najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się on o prawomocnym skazaniu.

W przypadku pracowników skazanych prawomocnie przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, odwołanie ich lub rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nastąpić ma najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie noweli.

Sejm uchwalił nowelę 10 maja, przyjmując poprawkę Senatu, usuwającą z noweli najbardziej kontrowersyjny przepis, dodany do ustawy na etapie prac w sejmowej podkomisji. Jego wejście w życie spowodowałoby, że burmistrzowie niektórych warszawskich dzielnic musieliby zrezygnować ze stanowisk w sejmiku mazowieckim.

Chodzi o zapis, który wprowadzał adresowany do członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy zakaz łączenia tych stanowisk z innymi funkcjami. W konsekwencji burmistrzowie, wiceburmistrzowie i członkowie zarządów stołecznych dzielnic nie mogliby jednocześnie sprawować mandatu posła i senatora, pracować w administracji rządowej oraz zasiadać w zarządzie innej dzielnicy lub innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Senatu kwestię, której dotyczy zakwestionowany przepis, niewątpliwie należy uregulować, jednak rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny być przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.