Pracownik socjalny: Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń wpływa na większą skuteczność pracowników

• Gdański MOPR realizuje projekt pilotażowy, którego celem jest rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń.
• Projekt realizowany jest w dwóch centrach pracy socjalnej i obejmie 1800 rodzin.
• Jednym z testowanych zadań było oddzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownik socjalny: Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń wpływa na większą skuteczność pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

18 lip 2016 11:05


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje kolejną inicjatywę doskonalącą oferowane usługi dla gdańszczan. Biorąc pod uwagę różnorodne, dynamiczne zmiany społeczne, ośrodek wprowadza rozwiązanie, które staje się nie tylko efektywne, ale przede wszystkim przyjazne każdej osobie i rodzinie zgłaszającej potrzebę pomocy w swojej trudnej sytuacji życiowej.

- Powodzenie wyzwań pomocy społecznej w głównej mierze zależy od ludzi, którzy tę pomoc tworzą i rozwijają swoją aktywność w służbie drugiemu człowiekowi, kierując się sercem, wrażliwością i życzliwością. Misja gdańskiego MOPR to słowa "Nasze wsparcie, Twoja samodzielność", tworzymy najlepsze warunki na drodze osobistego rozwoju gdańszczan. Dziś idziemy z duchem czasu – myślimy globalnie działamy lokalnie – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej podczas wizyty, którą złożył pracownikom socjalnym w Centrum Pracy Socjalnej w Gdańsku

Czytaj też: Ile zarabia i czym się zajmuje pracownik socjalny?

- Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pozwoli na skuteczniejszą pomoc rodzinom w ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik prowadzący pracę socjalną skoncentruje się na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Dzięki wyodrębnieniu pracy socjalnej, pracownik socjalny lepiej wykorzysta swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny. Wprowadzane rozwiązanie umożliwi pracownikom ds. świadczeń wnikliwie zapoznanie się z sytuacją rodziny, skuteczne motywowanie do wykorzystania własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz przyznanie adekwatnej pomocy. Wdrażany pilotaż to rozwiązanie umożliwiające podniesienie jakości oferowanych usług pomocy społecznej – informuje Ewa Wołczak, zastępca dyrektora MOPR ds. rozwoju.

Na czym polega zmiana i jakie korzyści przyniesie?

Pilotaż odnosi się do doświadczeń realizowanego przez MOPR w 2012 i 2013 roku projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny” gdzie jednym z testowanych zadań było oddzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej. Zdobyte doświadczenia oraz efekty potwierdzają zasadność kontynuowania przyjętych rozwiązań. Stosowane w projekcie standardy i narzędzia pracy socjalnej pozwolą na pogłębienie wymiaru pracy socjalnej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.