Polskie związki zawodowe budzą skrajne opinie

0 0
Polskie związki zawodowe budzą skrajne opinie
Oceny związków zawodowych uległy pogorszeniu. (Fot.: Andrzej Wawok)

• Prawie co trzeci Polak dobrze ocenia działania "Solidarności", a nieco więcej - źle.
• Krytyka wszystkich central związkowych jest nieco częstsza niż aprobata - podaje wrześniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej.

Oceny działalności związków zawodowych uległy od marca nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal przeważa brak zdania w sprawie ich funkcjonowania. Najbardziej podzielone opinie dotyczą NSZZ "Solidarność" - blisko jedna trzecia badanych ocenia związek dobrze (29 proc.), ponad jedna trzecia źle (34 proc.) i niemal tyle samo nie potrafi się odnieść do tej kwestii (36 proc.).

Wobec dwóch pozostałych central związkowych ponad połowa Polaków nie potrafi się ustosunkować, natomiast wśród osób, które w jakiś sposób oceniają te organizacje, częstsza jest krytyka niż aprobata.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych co czwarty badany ocenia negatywnie (26 proc.), a 19 proc. pozytywnie (spadek o 2 punkty procentowe od marca). Forum Związków Zawodowych 13 proc. respondentów ocenia dobrze (spadek o 3 punkty), a 18 proc. - źle. 69 proc. badanych nie potrafi zająć stanowiska wobec jego funkcjonowania.

Opinia o służbach

Według CBOS, opinie na temat funkcjonowania policji praktycznie nie uległy zmianom. Tak jak pół roku temu, pozytywne oceny o pracy funkcjonariuszy wyraża prawie trzy czwarte badanych (72 proc.), natomiast krytykuje ją co szósty (17 proc.).

Trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od roku utrzymuje się. We wrześniu 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia tę instytucję, a 15 proc. jest przeciwnego zdania. Tak jak pół roku temu, 49 proc. badanych nie ma zdania na temat funkcjonowania CBA. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata) oraz identyfikujący się z prawicą (47 proc.).

Po marcowym spadku zadowolenia z działalności wojska, we wrześniu nastąpiła korekta. Obecnie tyle samo osób co przed rokiem (69 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie wojska, a 6 proc. jest przeciwnego zdania. 25 proc. badanych nie potrafi wypowiedzieć się na temat funkcjonowania tej instytucji.

Instytucje państwowe

Jak wynika z badań CBOS, od roku obserwowany jest wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego ma nową prezes. Od marca 2016 r. o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 r. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 proc.) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 proc.)

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.