Nowelizacja ustawy KRS: Nowe zasady powoływania sędziów

• Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt noweli ustawy o KRS (Krajowej Radzie Sądownictwa).
• Przewiduje on nowe zasady wyboru sędziów na czteroletnie kadencje członków KRS, a także zasadę, że członkiem KRS można być tylko raz.
• Nowela zakłada również zmiany zasad powoływania sędziów przez prezydenta.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowelizacja ustawy KRS: Nowe zasady powoływania sędziów

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jm

5 maj 2016 13:12


Projekt przygotowany w resorcie sprawiedliwości został już wysłany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa.

KRS to konstytucyjny organ mający za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Rada liczy 25 członków. Konstytucja stanowi, że KRS składa się z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, a także czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. - Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata - głosi konstytucja.

Tylko jedna kadencja

Ogłoszony właśnie projekt wprowadza zasadę, że członkiem KRS można być tylko przez jedną kadencję, a nie - jak dziś - na maksymalnie dwie.

- Jedna czteroletnia kadencja jest bardziej odpowiednia z punktu widzenia zakresu ciążących na członku Rady obowiązków, które w sposób istotny wpływają na sposób pełnienia podstawowej służby sędziowskiej - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy.

Przepis przejściowy przewiduje wygaszenie - 4 miesiące po wejściu noweli w życie - kadencji sędziowskich członków Rady. "W drodze wyjątku" osoby pełniące funkcje w Radzie po raz pierwszy mogłyby kandydować w wyborach do KRS po wygaszeniu kadencji - zakłada projekt.

Autorzy projektu uznali też, że wszystkie kadencje sędziów w KRS powinny się zaczynać w tym samym czasie, a w przypadku gdy członek Rady z różnych względów nie kończy swej kadencji (śmierć, odejście z sądownictwa, inna przeszkoda), powinno się wybierać do Rady inną osobę, ale nie na nową 4-letnią kadencję, lecz na dokończenie kadencji już rozpoczętej - tak jak dzieje się to np. z sejmowymi członkami Rady, wybieranymi w takim wypadku tylko na dokończenie kadencji.

Inne zmiany

Kolejna proponowana zmiana zakłada, że wśród 15 sędziów wchodzących w skład KRS (pozostałe 10 osób to reprezentanci Sejmu, Senatu, prezydenta, a także pierwszy prezes SN, minister sprawiedliwości-prokurator generalny), SN będzie miał nie dwóch, a jednego przedstawiciela. Miejsce po drugim sędzi SN przypadnie sądom powszechnych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.