Nowe procedury dla pracowników administracyjnych w urzędzie

Zmiany w Kodeksie Etyki urzędu oraz dodatkowe oświadczenia dla pracowników wydających decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami i architektury to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają zarządzenia podpisane 28 stycznia przez Hannę Gronkiewicz-Waltz.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowe procedury dla pracowników administracyjnych w urzędzie

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

29 sty 2014 11:05


- Zaufanie społeczne to podstawowa zasada postępowania administracyjnego oraz jeden z elementów legitymizujących władzę. Aby podnieść standardy obowiązujące w stołecznym magistracie, podjęłam decyzję o wprowadzeniu dodatkowych procedur, które pomogą eliminować sytuacje etycznie niejednoznaczne – podkreśliła prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zmiany w Kodeksie Etyki

U podstaw zmian w Kodeksie Etyki Urzędu Miasta Warszawy leżały zapewnienie przejrzystości działań samorządu oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa konfliktu interesów na styku spraw prywatnych i urzędowych.

W ciągu najbliższego miesiąca miejscy urzędnicy podpiszą oświadczenia, w których zadeklarują, czy oni lub ich bliscy posiadają roszczenia wynikające z tzw. dekretu Bieruta, otrzymali decyzję o pozwoleniu na budowlę na terenie Warszawy lub ubiegają się o przyznanie miejskiego lokalu. Osoby, które będą zatrudniane w przyszłości, będą podpisywać oświadczenie niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę.

Nowe procedury dla pracowników wydających decyzje administracyjne

Przyjęty dokument określa procedury wyłączenia urzędników, którzy wydają decyzje administracyjne w postępowaniach prowadzonych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz dzielnicowych wydziałach właściwych ds. gospodarki nieruchomościami i architektury. Każdy pracownik będzie składał oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika.

Gdy zaistnieją takie okoliczności, bezpośredni przełożony przekaże sprawę dyrektorowi biura lub burmistrzowi. Ten z kolei wskaże osobę, która będzie prowadzić daną sprawę.

Zobacz rozporządzenia:

Oświadczenie dla wszystkich urzedników

Oświadczenie dla urzedników wydających decyzje administracyjne

Zarządzenie zmieniające Kodeks Etyki

Zarządzenie ws. wyłączenia pracowników od postępowania

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.