NIK o praktykach i stażach w urzędach: nie zawsze przejrzysta rekrutacja

• NIK sprawdzi jak wyglądają staże i praktyki w urzędach administracji państwowej i samorządowej.
• Urzędy stworzyły odpowiednie warunki organizacyjne do odbywania praktyk i staży dla studentów i absolwentów, jednak jakość oferowanych praktyk nie zawsze osiągała pożądany poziom.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

NIK o praktykach i stażach w urzędach: nie zawsze przejrzysta rekrutacja

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl

19 sie 2016 18:39


Bezrobocie wśród absolwentów uczelni to jeden z najważniejszych problemów rynku pracy, który według Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest konsekwencją m.in. niedostosowanego do potrzeb poziomu oraz zakresu praktyk i staży.

Jak wynika z raportu NIK „Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej”, proces rekrutacji na staże często nie był przeprowadzany z zachowaniem zasady przejrzystości - mniej niż jedna piąta zbadanych urzędów podawała do publicznej wiadomości informacje o wolnych miejscach i zasadach rekrutacji, zaś kryteria przyjmowania kandydatów nigdzie nie zostały określone w sposób czytelny i w formie pisemnej. Natomiast na praktyki z reguły przyjmowano wszystkich chętnych.

Urzędy z reguły (z dwoma wyjątkami) dobrze przygotowywały warunki do odbywania staży i praktyk. W tych dwóch przypadkach przyjęto więcej osób, niż pozwalały na to możliwości organizacyjne urzędów. Praktyki i staże odbywały się na podstawie umów lub porozumień między urzędami a uczelniami. Praktykanci i stażyści mieli przydzielonych opiekunów, aczkolwiek zdarzało się, że opiekunowie mieli pod sobą dużą (do dwunastu osób) grupę podopiecznych.

Z kolei w przypadku opiekunów z ramienia uczelni opieka była niekiedy fikcyjna, ponieważ praktyki odbywały się podczas wakacji, kiedy opiekunowie byli na urlopach. Dochodziło do takich sytuacji, gdzie jeden opiekun sprawował opiekę nad znaczną liczbą studentów (w skrajnym przypadku było to nawet ponad 800 osób w ciągu roku akademickiego).

Cały artykuł w PortalSamorzadowy.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!
NIK

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.