Naucz się zarządzać jakością

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji szuka samorządów zainteresowanych udziałem w bezpłatnym programie doskonalenia systemów zarządzania jakością.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Naucz się zarządzać jakością

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (pt)

www.portalsamorzadowy.pl

18 lis 2013 12:38


MAC w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczyna w dniu 20 listopada rekrutację jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wsparciem z zakresu zarządzania jakością w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST". Rekrutacja zostanie zakończona 10 grudnia br.

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie wdrażania Wspólnej Metody Oceny (CAF) lub Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) kierowane jest do samorządów, które w nieodległej przeszłości będą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu poświadczającego właściwe stosowanie tych metod w swoich działaniach zarządczych.

Celami świadczonej pomocy szkoleniowo doradczej są:

* Uzyskanie przez JST świadomości na temat wybranej metody (CAF lub PRI) oraz jej roli w doskonaleniu i rozwoju systemu zarządzania organizacją;
 
* Przekazanie pracownikom JST (w szczególności grupie prowadzącej samoocenę) wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia procesu samooceny i planowania działań doskonalących w ramach wybranej metody (CAF lub PRI);

* Przygotowanie JST do prowadzenia procesu doskonalenia organizacji przy wykorzystaniu 10 kroków doskonalenia organizacji według metody CAF lub też zgodnie z sekwencją realizacji PRI (analiza instytucjonalna, projektowanie zmian, realizacja planu i ocena efektów);

* Przygotowanie JST do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF/PRI.


W ramach ogłaszanego naboru planowane jest pozyskanie 28 jednostek samorządu gminnego lub powiatowego, które zadeklarują: (1) wybór metody jaką są zainteresowane (CAF lub PRI), (2) jej zastosowanie we współpracy z ekspertami projektu oraz (3) poddanie się procesowi poświadczenia skutecznego stosowania wybranej metody w okresie od 6 do 12 miesięcy od zakończenia wsparcia w zakresie stosowania metody.

Do udziału w ramach tego naboru zapraszane są zarówno te samorządy, które do chwili obecnej nie miały styczności z metodami CAF lub PRI (bądź też kontakt ten był bardzo ograniczony), jak i jednostki, w których metody CAF lub PRI były już stosowane. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.