Można zmienić regulamin organizacyjny urzędu bez konsultacji ze związkami

• Burmistrz nie ma obowiązku konsultowania zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu ze związkami zawodowymi.
• W tej sprawie brakuje przepisu, który zobowiązywałby burmistrza do podjęcia konsultacji.
• Sąd zwrócił uwagę, ze regulamin organizacyjny urzędu nie reguluje zagadnień z zakresu prawa pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Można zmienić regulamin organizacyjny urzędu bez konsultacji ze związkami

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (MN)/AT

www.portalsamorzadowy.pl

21 cze 2016 15:31


Opis sprawy (Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. II SA/Po 1001/15): Zarządzeniem z kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego burmistrz miasta wprowadził Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Wykonanie zadania powierzono sekretarzowi miasta. Zarządzenie zastąpiło wcześniejsze z kwietnia 2014 r. i weszło w życie w kwietniu 2015 r.

Związek zawodowy przy starostwie powiatowym wezwał jednak burmistrza w dniu 21 sierpnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w całości nowych postanowień: z kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego; z marca 2015 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych urzędu miejskiego na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów; z kwietnia 2015 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych urzędu miejskiego na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów.

W uzasadnieniu związek zawodowy zarzucił tym zarządzeniom rażące (istotne) naruszenie prawa o związkach zawodowych poprzez nieprzedłożenie ich założeń i projektów do zaopiniowania (konsultacji), mimo, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych organ był do tego zobowiązany, gdyż wymienione akty prawne mieściły się w zakresie zadań związku z zawodowego, a związek pisemnie zwracał się do pracodawcy o ich przedstawienie.

Co na to sąd? WSA w Poznaniu oddalił skargę. W uzasadnieniu przywołał uzasadnienie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2010 r., w którym mowa, że „mając na względzie szeroki zakres pojęcia aktów prawnych przy ocenie, czy istnieje obowiązek przekazywania określonej uchwały do zaopiniowania organizacji związkowej w pierwszej kolejności należy zatem badać, czy jej przedmiot dotyczy spraw publicznych o istotnym znaczeniu społecznym i mieści się w zakresie działania związków zawodowych. Jeśli przedmiotem uchwały jest określone rozwiązanie organizacyjne o charakterze wewnętrznym, nie mające związku z zadaniami związków zawodowych, to nie ma obowiązku poddawania go opiniowania, jeśli natomiast zamierzone zmiany organizacyjne miałyby związek z zadaniami związków zawodowych i wywoływały skutki zewnętrzne to należy je poddać opiniowaniu”. Sąd wskazał, że ten pogląd odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.