Łączenie gmin – czyja posada niepewna?

Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów gmin, starostw powiatowych lub urzędów marszałkowskich stają się pracownikami urzędu nowej jednostki - przypomina MAC.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Łączenie gmin – czyja posada niepewna?

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl/AW

www.portalsamorzadowy.pl

6 maj 2013 11:27


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi prace związane z połączeniem się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym. Połączenia miałby dotyczyć gmin poniżej pięciu tysięcy mieszkańców, a także powiatów, które składają się najwyżej z kilku gmin.

Pomysł ten budzi wiele pytań, nie tylko wśród samorządowców. Poseł Damian Raczkowski (PO) zwrócił się do MAC z interpelacją. Poseł obawia się również, że łączenie gmin spowoduje redukcję etatów, a co za tym idzie wzrost bezrobocia.

W odpowiedzi resort przypomina, że projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

- Odnosząc się do redukcji etatów w związku z łączeniem gmin, należy zwrócić uwagę na przepis art. 43a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), który stanowi, iż z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów gmin, starostw powiatowych lub urzędów marszałkowskich stają się pracownikami urzędu nowej jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 43b i art. 43c (artykuły te odnoszą się do kwestii stosunku pracy z wyboru oraz stosunku pracy sekretarza oraz skarbnika gminy, powiatu i województwa) - czytamy w odpowiedzi.

Art. 43 b wspomnianej ustawy stanowi, że stosunki pracy z wyboru w dotychczasowych urzędach gmin, starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich wygasają z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei wygaśnięcie stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Zgodnie z art. 43c stosunki pracy sekretarza oraz skarbnika gminy, powiatu i województwa wygasają po upływie jednego miesiąca od dnia utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej na 14 dni przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia w ciągu 7 dni od dnia ich zaproponowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.