REKLAMA

Komentowany tekst

Chcą przyciągnąć w lubelskie górników ze Śląska. Na stole działki budowlane i projekty domów

KOMENTARZE

Państwo praworządne ? raczej bezprawie , anarchia. 2018-01-16 06:17:16

Do Górnik z Bogdanki:Jak widać co się odwlecze to nie uciecze. Na stronie Tadeusza Ferenca -SAMORZĄDOWCY »PODKARPACKIE »RZESZÓW w komentarzach po latach ujawniono informacje która mrozi krew w żyłach, bandyci KGB którzy Nas prześladowali od lat mieli siedzibę w dawnym Województwie Chełmskim od ktoś aktywował ponownie do tego leganie szpiegów obcego mocarstwa na terytorium RP, ilu uczciwym Polakom zniszczyli życie, pracownikom Zakładów Lotniczych w Mielcu i Świdniku itp. Jacy debile w Polsce kształtują prawo, iż mimo wiedzy nie możemy ścigać morderców którzy wciąż żyją miedzy Nami, podżegają, szyderczo drwią z Naszego kraju .

Oby skandal z wartością rzeczywistą gruntów w związku z masowymi ich zmianami z rolnych na budowlane które są bez wartości nie wyszedł na jaw. 2018-01-15 15:22:23

METAL-POL właściciel Gębal Marian został zamordowany,PiS Beata Mazurek-jej syn dwa lata temu jako kierownik odpowiedzialny z demontaż pojazdów(auto kasacja), osobiście wyjmował żądło szerszenia które ukąsiło śmiertelne właściciela firmy przy ulicy Okszowskiej 41 w Chełmie(zatruty właściciel firmy znany był z rajdów itp na całym świece,żona działaczka PSL która ukradła dwa tygodnie wcześnie 300tyś złotych z sejfu nieżyjącego po zgonie niezwłoczne ciało skremowała męża. tydzień po pogrzebie wycofała pozew o rozwód i podział majątku z Sądu, dom ze szkła boczna ulicy Jagielońskiej na terenach za dawną Fabryką Domów był wybudowany za 500tyś złotych +wyposażenie wyceniony na 800 tyś złotych+działka budowlana nieruchomość za co płacony w powyżej formie podatek byłby kwestią sporną(afera gruntowa która rozpoczęła się od powiatu chełmskiego), otóż jak pamiętamy były to tereny rolne przez które biegła linia kolejowa z Chełm Wschodni do Jednostki Wojskowej Sanitarnej przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie woj. Lubelskim za Prezydenta Krzysztofa Grabczuka PO treny w pierwotnym kształcie przestały istnieć. Afera gruntowa dla powyższego obszaru nie jest przypadkowa, gdyż na przełomie 2012-2013roku Wicemarszałek woj.Lubelskiego przeznaczył środki UE na modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas celem zatuszowania przestępstw, łamiąc prawa człowieka. Durnowaty PiS również zniszczył Miasta,Ustawa z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338 ). Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1)1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”PSL narobił w gacie afera gruntowa w powiecie Chełmskiem , sterowali i sterują ludzikami, żona jako znana działaczka PSL nie miała wyboru , ktoś musiał wykonać brudną robotę dla kasy, kto wie czy Jarosz z KMP Chełm nie podolegał do zabójstwa, siedzą we wszystkich przestępstwach i kurewstwach od lat bezkarnie, nie ukrywają iż co Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski z PSL każe to robią, wspólnie rade sobie dają.

Marek.S 2018-01-15 11:23:35

PSLowskie gnidy teraz wiecie ile są warte grunty "B" mieszkalne w obrębach gmin i miast, Senator Zając dostał darmo grunty po dawnym PGR w obrębię Gminy Chełm , wyłudził miliard złotych pod budowę obiektów wraz z wyposażeniem na przeciw lotniska w Depułtyczach Królewskich i dał nogę, śmieje się z Was dziady, tak się wychodzi na przestępstwach, jak kraść to grube miliony, takiemu gangsterowi nigdy ręki nie podam.

Największa afera gospodarcza w świecie, 2018-01-14 16:09:23

Szkołę w Łęcznej górniczą nie zamknęli, dlaczego nie pracownicy z Lubelszczyzny(gorszy sort), w obrębach gmin działek budowlanych jest przesyt, Wasi złodzieje z obrębów gmin co za ich wyłączenie z produkcji rolnej nic nie zapłacili, drapią się w głowę czy w związku z powyższym coś modrego z gruntami zrobili, wszystkim dziadom to zrobili, słoma w gumowcach też się skończyła.

Edi 2018-01-13 19:42:59

Dorzućcie jeszcze słoneczne kolektory bo od węgla będę chory

Gornik 2018-01-13 18:33:32

Górnikiem to każdy może być,największe braki to elektryki,łącznościowcy,ślusarze ,hydrauliki,kopidołem może zostac nawet piekarz.Szkoda ze tak póżno sie obudzili bo ten temat był tylko kwestia czasu ,i to bedzie dotykac każdej spółki górniczej.

LubELEK 2018-01-13 17:40:08

łap okazję Zośka , do PAKIETU dorzucą ci furę słomy i mośka

stanley 2018-01-13 17:35:22

We Łbie tym PSIlowcom się popiepszyło już razem z TYM PO za ich rządów nadal piszą głupoty , niedawno obiecali wszystkim emerytom 14 pęsję . Teraz to . czysta komuna .

Zocha 2018-01-13 11:20:00

Kamasz zgłupiał do reszty

Macior 2018-01-13 09:59:07

Ciekawe kto wybuduje kopalnie na Lubelszczyźnie?. Bogdanka po przejęciu obszarów PDCo zwiększy tylko zasoby operatywne. Powstanie tylko kopalnia piasku i torfu.

Zapora 2018-01-13 08:23:13

Jeśli te komentarze naprawdę piszą hanysy to są to bardzo durne ludzie

Loki 2018-01-13 01:26:37

Zwąchole mogą zwochąć okazję. Póki co założą ZZ Przyszłych Kopalni Zagłębia Lubelskiego

Ślązak 2018-01-12 22:21:20

Czym dalej od wsch granicy i tamtych ludzi, którzy zatracili człowieczeństwo,szkoda tylko tam mieszkających Polaków , którzy dla mentalności rejonu się upodabniają dla świętego spokoju.

hajer 2018-01-12 21:57:42

Żebych jo do gorolyje pojechoł robić abo miyszkać to łőni by mi musieli dać ta chałpa z działkőm za darmo i jeszcze na trzi pokolynia do przodku darmowy geltag. Choćby niy wiym jaki jeszcze gupi pomys te klugszajsry mieli to hajmatu nikaj niy zribiőm. Szkoda godać lepi by jakim biydnym ludziőm pomőgli a niy nasze piniőndze na gupoty marnujőm

Górnik z Bogdanki 2018-01-12 21:09:49

Srali muchy bedzie wiosna !!!!!! Już Taras wybudował Jana Karskiego teraz Hetman da mieszkania!!!!! Na lubelszczyźnie jak nic nigdy nie było tak nie będzie. To jest pokłosie zaboru ruskiego a nie pruskiego. Nigdy tu nic nie powstanie - zrozumcie. To co pisze Hetman to wybory 2018 samorządowe i 2019 parlamentarne.