Szkolenia z zarządzania różnorodnością w KP nie ominą nikogo

– Szkolenie to jedno z działań na rzecz promowania idei różnorodności w naszej firmie. Dzięki niemu, a także innym rozwiązaniom, które wprowadziliśmy przez ostatnie dwa lata, chcemy stworzyć jeszcze bardziej przyjazne i otwarte środowisko pracy – tłumaczy Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Szkolenia z zarządzania różnorodnością w KP nie ominą nikogo

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

12 lut 2014 14:18


14 lutego miną dokładnie dwa lata od momentu inauguracji Karty Różnorodności w Polsce. Kompania Piwowarska jest jedną z 14 firm, które jako pierwsze sygnowały ten dokument w naszym kraju ( w tej chwili dokument ma już 87 sygnatariuszy).

Różnorodność to nie tylko teoria, a Karta to nie formalność. Podpisując ją, firma zobowiązuje się bowiem do wdrożenia rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych. W Polsce Karta wykracza poza przepisy Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie. Koordynatorem projektu w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednym z aktualnych działań wdrażanych w Kompanii Piwowarskiej w ramach realizacji programu Karty Różnorodności jest szkolenie dla pracowników. Wszyscy pracownicy - bez wyjątku - wezmą udział w szkoleniu dotyczącym różnorodności, które rozpocznie się w drugiej połowie lutego i potrwa do końca marca. Dzięki niemu dowiedzą się m.in., dlaczego różnorodność w firmie jest ważna i potrzebna, jakie dokumenty regulują tę kwestię oraz poznają przykłady działań z zakresu zarządzania różnorodnością.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zróżnicowania KP pod względem wieku pracowników, ich wykształcenia, płci, pochodzenia czy wyznania, oraz tego, co sami mogą zrobić, aby wzmocnić zarządzanie różnorodnością w firmie. Szkolenie będzie miało formę 15-minutowego kursu e-learningowego - to praktyczne rozwiązanie w sytuacji, gdy firma ma swoje oddziały w wielu miejscach kraju.

Szkolenie dla pracowników to nie jedyna aktywność zainicjowana przez KP w ciągu minionych dwóch lata. W ramach obowiązywania Karty m.in. wprowadzono monitoring antydyskryminacyjny i antymobbingowy oraz zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli działu HR w zakresie zarządzania różnorodnością. Firma powołała również zespół koordynujący zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Systematycznie raportuje też o podjętych działaniach i ich rezultatach, a także uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez FOB, takich jak konferencja High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth", która odbyła się w październiku 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

100 uczestników tego spotkania z kilkunastu krajów europejskich dyskutowało wtedy o partnerstwach publiczno-prywatnych tworzonych na rzecz wzrostu społecznego, wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy, a także praktycznych aspektach rozwiązań systemowych wspierających włączenie społeczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.