Jeronimo Martins Polska tnie etaty. Pracę w Biedronce straci ponad setka osób

Koncern chce się skupić na rozwoju firmy w ramach istniejącej sieci i otwierać najwyżej 100 nowych sklepów rocznie. To oznacza, że osoby odpowiedzialne za ekspansję firmy muszą liczyć się z utratą pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jeronimo Martins Polska tnie etaty. Pracę w Biedronce straci ponad setka osób

PODZIEL SIĘ


Autor: DlaHandlu.pl

dlahandlu.pl

5 lut 2015 14:20


Jedną z konsekwencji zmodyfikowanej strategii firmy jest potrzeba dostosowania struktury zatrudnienia. W efekcie konieczne okazało się zmniejszenie liczby zatrudnionych w działach odpowiedzialnych za ekspansję lub działania bezpośrednio z nią związane.

Na podstawie szczegółowych analiz podjęto decyzję o objęciu zmianami około 130 osób spośród ponad 55 tysięcy zatrudnionych w spółce. Ze względu na liczbę i wymogi prawa, rozpoczęty proces ma status zwolnień grupowych. Należy podkreślić, że podjęte działanie nie dotyczy pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych.

Firma w pierwszej kolejności powiadomiła stronę społeczną (związki zawodowe) oraz właściwy urząd pracy. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działów i stanowisk, będą w pierwszym rzędzie przekazywane pracownikom objętym zmianami, ale może to nastąpić po okresie przeznaczonym na konsultacje z reprezentacją strony społecznej, co oznacza perspektywę kilku tygodni.

Wszystkim objętym procesem, oprócz świadczeń wynikających z Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zaoferowane zostaną świadczenia dodatkowe.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, każdemu pracownikowi, ponad kwotę wynikającą z okresu wypowiedzenia i z odprawy będącej skutkiem zwolnienia grupowego, dodatkowo zostanie wypłacona kwota stanowiąca równowartość od 2 do 4 miesięcznych wynagrodzeń, w zależności od stażu pracy w JMP.

W uzupełnieniu, przygotowany został, we współpracy z firmami zewnętrznymi, program (tzw. outplacement), którego celem jest wsparcie każdego pracownika objętego zmianami w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Firma nie rezygnuje z umacniania pozycji lidera na rynku i przewiduje dalszy rozwój, również w wymiarze zatrudnienia w pozostałych obszarach tzn. niezwiązanych bezpośrednio z ekspansją. Niezależnie od korekty strategii ekspansji, Jeronimo Martins zamierza w dalszym ciągu rozwijać sieć sklepów Biedronka.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.