Żłobek rodzinny pomaga wrócić do pracy

Zdobycie zawodu opiekuna przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zakłada projekt „Żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”. Jego uczestnicy odbędą praktykę w otwartym właśnie żłobku integracyjnym „Nasz Domek”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Żłobek rodzinny pomaga wrócić do pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

6 sie 2013 11:20


Na warszawskiej Białołęce otworzony został żłobek integracyjny "Nasz Domek". Założycielem placówki jest Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek". Otrzymała ona dofinansowanie z programu operacyjnego kapitał ludzki. Wartość projektu "Żłobek rodzinny - wspieramy powrót do pracy" to niemal dwa miliony zł. Dofinansowanie wyniosło 1,6 mln zł, zaś wymagany wkład własny - niecałe 300 tys. zł.

W żłobku przewidziano 45 miejsc, a do udziału w projekcie zostanie wytypowanych 100 osób bezrobotnych.

- Cieszę się, że ministerstwo pracy ma swój udział w powstaniu tego żłobka. Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w przezwyciężaniu problemów - powiedziała podczas uroczystości otwarcia żłobka podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.

Głównym celem projektu jest wsparcie grupy kobiet i mężczyzn - osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Jest on adresowany do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujących głównie w dzielnicy Białołęka i gmin sąsiednich. Przez dwa lata realizacji projektu pobyt dzieci w żłobku będzie bezpłatny.

Szczegółowym celem projektu jest uzyskanie przez 38 kobiet i 2 mężczyzn - osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zawodu opiekuna i odbycie praktyki w tym zakresie w żłobku założonym w ramach projektu a tym samym uzyskanie kwalifikacji atrakcyjnych na rynku pracy.

W projekcie przewidziano promowanie modelu żłobka rodzinnego jako rozwiązania sprzyjającego godzeniu sfery zawodowej i życia rodzinnego poprzez: angażowanie jako wolontariuszy rodziców do współuczestnictwa z fachowcami w opiece i wychowaniu dzieci do lat 3 oraz wolontariat seniorów w rolach "Babć i Dziadków"

Współrealizatorami przedsięwzięcia są: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" oraz Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie".

W ramach wspierania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w 2012 r. zostały ogłoszone dwa konkursy, na łączną kwotę 200 mln zł. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.