Zielone miejsca pracy przyszłością wsi

0 0
Zielone miejsca pracy przyszłością wsi

Niski poziom wykształcenia przyczynia się do pogłębienia bezrobocia wśród mieszkańców wsi. Po reformie i przekazaniu szkół średnich pod nadzór powiatów, sytuacja rolniczego szkolnictwa zawodowego uległa znacznemu pogorszeniu. Receptą mogą okazać się tzw. zielone miejsca pracy.

W Polsce mieszka ok. 38 mln osób z czego 39 proc. na terenach wiejskich. Problemem mieszkańców wsi jest duże bezrobocie w szczególności ukryte, które szacowane jest na 1,5 mln osób.

Wsparcie aktywności zawodowej wiejskiej młodzieży jest możliwe dzięki m.in. zielonym miejscom pracy, czyli przyjaznym środowisku naturalnemu, powstającym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Kluczową rolę w przeciwdziałaniu problemom wsi odgrywają szkoły rolnicze. To właśnie wykształcenie rolnicze ma większość osób prowadzących gospodarstwa. Pogarszająca się sytuacja szkolnictwa zawodowego wpłynęła na niedopasowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy.

Przyczyną była restrukturyzacja wielu jednostek, degradacja bazy dydaktycznej oraz brak profesjonalnego wsparcia dla nauczycieli. To z kolei wpływa na rozwój nowych umiejętności młodych absolwentów szkół rolniczych w branży zrównoważonego i ekologicznego ogrodnictwa, budownictwa i nowoczesnej architektury krajobrazu.

Z myślą o nich w Wolborzu, w województwie łódzkim, prowadzono działania partnerstwa stworzonego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej".

Kompleksowy model kształcenia

Partnerstwo powstało przy zaangażowaniu instytucji publicznych - Zespołu Szkół Rolniczych w Wolborzu oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

- Dzięki publicznym środkom finansowym udało się wypracować szerszy i trwalszy efekt poprzez konstrukcję szklarni pasywnej czy opracowanie nowych metod nauczania w szkołach rolniczych - wyjaśnia Agnieszka Orzechowska, koordynatorka lokalnych partnerstw UNDP.

Celem partnerstwa było m.in. wypracowanie kompleksowego modelu kształcenia uczniów szkół rolniczych zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie permakultury oraz narzędzi ekonomii społecznej.

Permakultura jest nową i nie do końca jeszcze znaną dziedziną. Polega na projektowaniu osiedli i systemów rolnych czerpiąc wzorce z relacji spotykanych w naturalnych ekosystemach. Stanowi integralną część krajobrazu z działalnością człowieka w celu zapewnienia mu pożywienia i schronienia oraz innych potrzeb materialnych w sposób niewymagający zewnętrznej infrastruktury.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.