Zawód na mapie odszukany. Powstała mapa kwalifikacji

Informacje jak zdobyć kwalifikacje potrzebne do wykonywania konkretnego zawodu będzie można uzyskać dzięki interaktywnej mapie kwalifikacji, którą przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych. Obecnie mapa taka zawiera opisy 18 kwalifikacji, ale do końca roku ma uwzględniać 350 kwalifikacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zawód na mapie odszukany. Powstała mapa kwalifikacji

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

23 maj 2013 21:14


Docelowo na mapie pokazane mają być wszystkie kwalifikacje oraz wszystkie istniejące powiązania pomiędzy nimi. "Umieszczenie w mapie konkretnej kwalifikacji, wymaga bardzo szczegółowego jej opisania" - zaznaczyła w czwartek liderka projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Z mapy można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej poświęconej polskiej Krajowej Ramie Kwalifikacji www.kwalifikacje.edu.pl Po kliknięciu zakładki "Mapa kwalifikacji" pojawiają się schematy graficzne. Następnie do wyszukiwarki będzie wpisywać się nazwę konkretnego zawodu, po to by zobaczyć, jakimi drogami można dojść do kwalifikacji, jakie są potrzebne.

"Na przykład by zostać florystą można skończyć szkołę policealną lub kursy. Pokazuje to schemat przygotowany dla tej kwalifikacji" - mówiła Chłoń-Domińczak.

Opracowanie mapy, jako narzędzia przydatnego w planowaniu indywidualnej drogi zawodowej, wiąże się z wprowadzeniem w Polsce nowego systemu kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji. W nowym systemie ważne będzie wszystko to, czego się w życiu dana osoba nauczyła i co potrafi wykorzystać, a nie długość jej nauki w szkole czy na uczelni.

Kwalifikacja to opis efektów uczenia się, czyli wszystkiego, co dana osoba umie, przyporządkowany do odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, formalnie potwierdzony dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem przez upoważnioną instytucję i wpisany do Krajowego Rejestru Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji zawiera osiem poziomów wykształcenia osiąganych na drodze edukacji formalnej (do podstawówki po doktorat), pozaformalnej (na kursach, warsztatach, szkoleniach) lub nieformalnej (w pracy, w drodze e-learningu). Każdemu poziomowi zostaną przypisane poszczególne etapy edukacji, np. matura to poziom czwarty, dyplom inżyniera - szósty, magistra - siódmy, a doktorat - ósmy.

W polskim systemie kwalifikacji będzie się wyróżniać kwalifikacje "pełne" i "cząstkowe". Przykładem kwalifikacji pełnej może być np. matura lub licencjat, a cząstkowej np. znajomość programowania stron internetowych, specjalizacja w jakieś dziedzinie kulinarnej, ogrodniczej, kosmetycznej czy budowlanej. Gdy ktoś uzyska pełną kwalifikację na danym poziomie, będzie mógł ubiegać się o kolejną kwalifikację pełną na wyższym poziomie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.