Z zawodówki do liceum? Uczniowie mogą na nowo wybrać swoją ścieżkę

Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego. Umożliwia ono przejście ucznia np. z zasadniczej szkoły zawodowej, technikum czy szkoły artystycznej do liceum.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Z zawodówki do liceum? Uczniowie mogą na nowo wybrać swoją ścieżkę

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

31 gru 2014 17:34


Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych obecnie możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie nauki na danym etapie edukacyjnym. Poprzednie rozporządzenie regulujące te kwestie utraciło moc w styczniu 2014 r.

Czytaj też: Iwona Krawczyk: Najbardziej istotna jest zmiana nastawienia do szkoły zawodowej

W rozporządzeniu uwzględniono kilkanaście różnych możliwości. I tak np. uczeń każdej klasy zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego lub klasy I technikum, ponieważ podstawa programowa kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej odpowiada podstawie realizowanej w klasach I technikum i liceum. 

Uczeń klasy I albo II technikum może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego, a uczeń klasy III technikum może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.

Z kolei uczeń klasy III zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej.

Wzięto też pod uwagę możliwość przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej (muzycznej, baletowej, liceum plastycznego czy szkoły sztuk pięknych).

Czytaj też: Inwestycja w szkoły zawodowe i żłobki w firmach. To plan na 4 lata

I tak np. uczeń klasy I-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy I-VI szkoły podstawowej. Natomiast uczeń klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej może być przyjęty do klasy IV-VI szkoły podstawowej, zaś klas IV-VI szkoły baletowej do klas I-III gimnazjum (nauka w szkole baletowej rozpoczyna się na poziomie IV klasy szkoły podstawowej).

W rozporządzeniu określono także szczegółowo warunki, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu szkoły publicznej może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z jego ostatniego świadectwa szkolnego.

Istotą tej zmiany jest umożliwienie nauki w klasie programowo wyższej w liceach ogólnokształcących tym uczniom, którzy otrzymali oceny niedostateczne z przedmiotów artystycznych lub zawodowych, a co za tym nie uzyskali promocji w swojej dotychczasowej szkole.

Czytaj też: Ministerstwo chce ożywić szkoły zawodowe za 820 mln euro

Możliwe będzie to tylko wtedy, gdy uczeń zmieniając szkołę ze wszystkich ogólnokształcących obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma oceny wyższe niż niedostateczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.