Senacka komisja chce kompensówek dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu powinni mieć prawo do kompensówek uważają senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wystąpili we wtorek z inicjatywą nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Senacka komisja chce kompensówek dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

25 lut 2014 19:29


Inicjatywa senatorów to odpowiedź na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Świadczenia kompensacyjne - jak zapisano w ustawie - przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawody pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawa Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty.

"Zajęcia praktyczne, realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w CKP dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników są zajęciami dydaktycznymi identycznymi z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych należących do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Tożsamość zajęć polega nawet na wykorzystywaniu tych samych podstaw programowych i programów nauczania" - napisali w petycji.

Na te same aspekty sprawy zwracali uwagę senatorowie na wtorkowym posiedzeniu komisji. Marek Borowski (niezależny) zauważył, że część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół, i wówczas nauczyciele tam uczący mają prawo do kompensówek, zaś prawa takiego nie mają nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami. "Mamy do czynienia z formą niesprawiedliwości" - ocenił.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.