Samorządowcy: Trzeba ograniczyć przywileje nauczycieli

• Zdaniem Związku Powiatów Polskich, konieczne są zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz w Karcie Nauczyciela.
• Z tej drugiej miałyby zniknąć m.in. nauczycielski dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Samorządowcy: Trzeba ograniczyć przywileje nauczycieli

PODZIEL SIĘ


Autor: Portal Samorządowy

www.portalsamorzadowy.pl

3 cze 2016 10:27


Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie przyszłości oświaty. Jego sygnatariusze są zdania, że gruntownej nowelizacji wymaga ustawa o systemie oświaty, która „na skutek licznych zmian, stała się aktem prawnym wyjątkowo nieczytelnym i stwarzającym problemy interpretacyjne dla stosujących ją w praktyce”

.- Nie przesądzając o jej kształcie, powiaty zrzeszone w Związku Powiatów Polskich popierają ideę wydłużenia okresu nauki w obecnych szkołach ponadgimnazjalnych i deklarują gotowość przyjęcia jednego rocznika uczniów więcej. – czytamy w oświadczeniu.

Te dodatki powinny zniknąć?

Kolejnym punktem, który zdaniem ZPP wymaga rewizji są zapisy Karty Nauczyciela. W swym stanowisku Związek stwierdza, że „za celowe należy uznać wprowadzenie rozwiązania polegającego na zniesieniu lub co najmniej znacznym ograniczeniu przywilejów nauczycielskich.”

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyjątkowego charakteru nauczycielskiego powołania, które przekłada się na kształtowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi. Jednakże z całą stanowczością stwierdzamy, że wiele przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela nie tylko jest całkowicie nieuzasadnionych ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia, lecz również jest szkodliwych z punktu widzenia uczniów – ze względu na uniemożliwienie działań racjonalizujących proces edukacji – argumentuje ZPP.

Co konkretnie chce wyeliminować Związek? Np. nauczycielski dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski.

- Dodatki te są pozostałością z czasów kiedy na terenie wiejskim występował deficyt wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Utrzymywanie tych dodatków w dzisiejszych uwarunkowaniach jest sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i urąga zdrowemu rozsądkowi. – uznaje ZPP.

Zniknąć, zdaniem ZPP, powinien także mechanizm wyrównywania wynagrodzeń, poprzez wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego, przewidzianego w art. 30a KN.

Jak można przeczytać w przyjętym stanowisku, rozwiązanie to „z jednej strony utrudnia stosowanie systemu motywacji a z drugiej uderza w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, powodując także, że wypłata dodatków według harmonogramu przewidzianego w ustawie jest niezwykle trudna i wiąże się z ryzykiem wielu pomyłek.”

Więcej tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.