Samokształcenie Polaków? Rzadkość

Ponad 1/3 Polaków podnosi swoje kompetencje zawodowe - pokazują ostatnie badania PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Niepokojący jest fakt, że 64 proc. z nas nie dokształca się. Jednym z powodów jest brak takiego wymogu ze strony pracodawców.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Samokształcenie Polaków? Rzadkość

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

20 lis 2013 8:23


Polskie przedsiębiorstwa posiadają ograniczoną wiedzę na temat swojego kapitału ludzkiego. Jak podaje PARP, tylko 29 proc. firm dokonuje jakichkolwiek prób pomiaru kapitału ludzkiego, analizując koszty, bez odniesienia do efektów. Przeważająca większość nie postrzega zatem kapitału ludzkiego jako inwestycji, ale jedynie jako koszt, który należy kontrolować i ograniczać.

W 2012 roku 36 proc. Polaków w wieku 18-64 lata zadeklarowało, że podnosiło swoje kompetencje w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Największa grupa - blisko 30 proc. dorosłych Polaków - uczestniczyła w kursach i szkoleniach, a także dokształcała się poprzez samokształcenie. 20 proc. wybrała różnego rodzaju kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, studia podyplomowe i staże.

Najchętniej uczestniczymy w szkoleniach obowiązkowych (BHP, przeciwpożarowe itp. ). Jeśli decydujemy się na szkolenia lub kursy nieobowiązkowe, zwykle są to zagadnienia z zakresu medycyny, pracy socjalnej, psychologii i pierwszej pomocy (nieco bardziej popularne wśród pracujących), a także budownictwa i przemysłu (bardziej popularne wśród bezrobotnych) oraz informatyki i obsługi komputerów.

Co drugiemu Polakowi udział w kursach czy szkoleniach finansują pracodawcy, a blisko połowa zajęć szkoleniowych odbywa się w miejscu pracy. Tylko 13 proc. dorosłych Polaków inwestuje w podnoszenie kompetencji własne środki, w przypadku 7 proc. osób jest to kwota 1000 zł rocznie. Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że świadomość wagi samokształcenia - czyli inwestowania we własny rozwój zawodowy - jest nadal niska.

- A to istotny czynnik, który może być rozpatrywany w trakcie rekrutacji, szczególnie na stanowiska specjalistyczne lub kierownicze. Pracodawcy szukają pracowników, którzy wniosą do organizacji doświadczenie i wiedzę oraz są otwarte i chętnie się uczą - podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Swoje kompetencje chętniej podnoszą osoby dobrze wykształcone, młode lub w średnim wieku, mieszkańcy dużych miast, osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych czy technicznych. Ich motywacją jest najczęściej chęć podniesienia kwalifikacji w obecnej pracy (65 proc.) i wymóg ze strony pracodawcy (40 proc.).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.