Pracownicy poznają metodę pracy ze społecznością

Co zrobić, aby pieniądze przeznaczane na pomoc społeczną przynosiły lepsze rezultaty, a pracownicy socjalni mieli większą satysfakcję z wykonywanej pracy? Sposobem ma być organizowanie społeczności lokalnej czyli praca z całymi społecznościami lokalnymi ukierunkowana na aktywizację mieszkańców.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownicy poznają metodę pracy ze społecznością

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

20 maj 2013 11:45


Właśnie ruszył wielki program szkoleniowych, w ramach którego 3 tys. pracowników socjalnych poznaje metodę pracy ze społecznością.

W sumie zrealizowanych zostanie 120 dwudniowych szkoleń na terenie całego kraju. Uczestnicy podczas spotkań poznają główne założenia modelu organizowania społeczności lokalnej, dowiadują się jak współpracować z grupami, poznają takie narzędzia jak budowanie partnerstw czy wolontariat.

Podczas szkoleń mówi się o tym jakie są założenia nowej roli pracowników socjalnych oraz jakie są uwarunkowania organizacyjne i prawne związane z wprowadzeniem OSL w ośrodkach. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

- To jest zmiana, która idzie w polskiej pomocy społecznej - z biernej na aktywną, wykorzystująca możliwości ludzi i uruchamiająca energię grup i społeczności do samopomocy - mówi Paweł Jordan, lider ds. edukacji w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Sami uczestnicy szkoleń podkreślają, że trzeba odejść od biurokracji, a zacząć wydobywać potencjał ludzi i wzmacniać ich samodzielność. Mówią o znaczeniu jakie ma stosowanie metody OSL dla lokalnej społeczności, ale też jej wpływie na wizerunek samego ośrodka. Uświadamiają sobie, że wiele zależy od nich samych, choć często wymaga to przełamania ich własnych uprzedzeń.

- To jest przyszłość pomocy społecznej - podsumowuje Paweł Jordan.

Model organizowania społeczności lokalnej został wypracowany wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych. Model zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych jakie będzie pełnił pracownik socjalny: animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych i lokalnego polityka społecznego, a jego głównym celem jest aktywizowanie grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją.

Prace nad modelem oraz jego upowszechnianie poprzez szkolenia realizowane jest w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Jego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.