Poziom kwalifikacji zawodowych na świadectwach

- Od roku szkolnego 2013/2014 na nowych świadectwach i dyplomach będzie odnotowany poziom uzyskanych kwalifikacji zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji - zapisano w raporcie referencyjnym, opisującym polski system kwalifikacji. Zaprezentowano go w środę w Warszawie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Poziom kwalifikacji zawodowych na świadectwach

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

3 lip 2013 16:12


"Umieszczony na świadectwie numer odpowiadający konkretnemu poziomowi kwalifikacji będzie jasnym, wiarygodnym komunikatem dla pracodawcy zarówno w kraju, w całej Europie, jak i w wielu krajach świata, jaki poziom kompetencji ma osoba legitymująca się tym świadectwem" - zaznaczyła liderka projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.

"Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji" służy bowiem do porównywania polskiego system kwalifikacji z systemami w innych krajach. Z założenia miał być napisany w taki sposób, aby był zrozumiały dla osób z innych krajów, często nieznających poszczególnych systemów edukacji ani nadawanych w nich kwalifikacji. Punktem odniesienia krajowych ram kwalifikacji jest Europejska Rama Kwalifikacji.

Polski raport referencyjny został zaakceptowany przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, a następnie pod koniec maja 2013 r. przedstawiony na forum europejskim.

"Czekamy na ostatnie pisemne uwagi Komisji Europejskiej. Potem przedstawimy raport końcowy. Gdy przyjmie on formę dokumentu przyjętego w Unii Europejskiej i u nas, zostanie opublikowany na stronach Komisji, wtedy będzie można znowelizować rozporządzenia dotyczące świadectw i dyplomów" - poinformowała Chłoń-Domińczak. Chodzi o rozporządzenia ministrów: edukacji i szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji, kwalifikacja to opis efektów uczenia się, czyli wszystkiego, co dana osoba umie, przyporządkowany do odpowiedniego poziomu ramy, formalnie potwierdzony dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem przez upoważnioną instytucję i wpisany do Krajowego Rejestru Kwalifikacji.

Według Chłoń-Domińczak polski rejestr kwalifikacji powinien zostać opracowany do połowy 2015 r. W tej chwili opisanych jest już prawie 200 kwalifikacji. W raporcie referencyjnym zapisano, że informacje o poziomie kwalifikacji, nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, będą umieszczane jeszcze przed wdrożeniem krajowego rejestru.

Polska Rama Kwalifikacji zawiera osiem poziomów wykształcenia osiąganych na drodze edukacji formalnej (do podstawówki po doktorat), pozaformalnej (na kursach, warsztatach, szkoleniach) lub nieformalnej (w pracy, w drodze e-learningu). Każdemu poziomowi zostaną przypisane poszczególne etapy edukacji, np. matura to poziom czwarty, dyplom inżyniera - szósty, magistra - siódmy, a doktorat - ósmy.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.