Podlaskie: 18 mln zastrzyk gotówki na organizację staży, kursów czy szkoleń

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 18 mln zł na aktywizację społeczną i zawodową osób będących w trudnej sytuacji. Pieniądze pomogą w organizacji staży, szkoleń czy kursów zawodowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Podlaskie: 18 mln zastrzyk gotówki na organizację staży, kursów czy szkoleń

PODZIEL SIĘ


Autor: KDS

12 sie 2017 7:38


Pieniądze trafią do 15 organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń działających na całym terenie województwa podlaskiego, które zajmą się pomocą potrzebującym. - Jesteśmy zadowoleni, że organizacje są reprezentantami całego województwa, w związku z tym działania nie będą skupione na jakimś obszarze, a będą na terenie całego regionu -  podkreśla wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz.

Zgłoszone projekty w sumie warte są ponad 19 mln zł. Organizacje wzięły udział w konkursie z działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, ogłoszonym pod koniec zeszłego roku. 

Docelowo ich działania mają pomóc w powrocie do aktywności i samodzielności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z jakich form pomocy będą mogli skorzystać odbiorcy programu? To m.in. staże zawodowe i praktyki, refundowane zatrudnienie, kursy i szkolenia, udział w terapii rodzinnej, opieka doradców zawodowych, udział tych osób w zajęciach Klubów Integracji Społecznej czy Centrów Integracji Społecznej. 

Kolejny nabór wniosków z zaplanowano w październiku (budżet 35 mln zł) i w grudniu (20 mln zł). O pieniądze mogą starać się ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, a więc samorządy, podmioty ekonomii społecznej, m.in. stowarzyszenia pomocowe, fundacje, jak również instytucje zatrudnienia.

Wsparcie może dotyczyć m.in. na skierowana na staże zawodowe i praktyki, refundowania zatrudnienia, organizacji kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.