Paweł Orłowski: 8,4 mln osób skorzystało z Programu Kapitał Ludzki

W Toruniu obradował Komitet Monitorujący Programu Kapitał Ludzki (PO KL), któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Rozmawiano m.in. o stanie wdrażania programu, przesunięciach środków finansowych celem ich efektywnego zagospodarowania oraz skuteczności wsparcia z EFS na poziomie regionalnym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Paweł Orłowski: 8,4 mln osób skorzystało z Programu Kapitał Ludzki

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl

www.portalsamorzadowy.pl

12 gru 2014 9:25


W trakcie posiedzenia omówiono aktualny stan zaawansowania wdrażania Programu oraz zaprezentowano postęp we wdrażaniu instrumentów uruchomionych po przeglądzie śródokresowym Programu w 2012 r. Polska należy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Europejska zwróciła nam już ponad 78 proc. środków. W całym Programie Kapitał Ludzki podpisano dotychczas ponad 47,6 tys. umów o wartości 50,6 mld zł, czyli 104 proc. alokacji na lata 2007-2013. Od 2007 r. z Programu Kapitał Ludzki skorzystało ponad 8,4 mln osób.

Czytaj też: Polska wykorzystała wszystkie pieniądze w ramach programu "Kapitał Ludzki"

Podczas spotkania, przedstawiono efekty projektów realizowanych z PO KL oraz wyniki badań skuteczności wsparcia.

W obszarze zatrudnienia wsparcie uzyskało ponad milion osób, w tym m.in. blisko 419 tys. młodych i ponad 149 tys. osób powyżej 50. roku życia. Po 30 miesiącach od udziału w projekcie pracuje blisko 60 proc. osób objętych pomocą.

Dzięki wparciu EFS, osoby bezrobotne uruchomiły już ponad 205  tysięcy nowych firm. Niektóre z nich zatrudniają dodatkowych pracowników. Prawie 80 proc. tych przedsiębiorstw funkcjonuje dłużej niż rok. Jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia na rynku pracy.

Czytaj też: MŚP mogą zacierać ręce i szykować się na dotacje unijne

Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne.

Dofinansowanie unijne związane z dostosowaniem do zmieniających się warunków funkcjonowania na rynku, otrzymało blisko 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie szkoleniowe.

Dzięki projektom PO KL utworzono również lub sfinansowano zajęcia w prawie 4,9 tys. przedszkoli, dla blisko 162 tys. dzieci. Blisko 90 proc. punktów przedszkolnych nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z EFS. Ponad 16,6 tys. szkół wdrożyło programy rozwojowe, ponad 53 tys. studentów ukończyło staże i praktyki. Kształcenie na tzw. kierunkach zamawianych podjęło 93,5 tys. studentów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.