Ochotnicze Hufce Pracy pod lupą NIK

0 0
Ochotnicze Hufce Pracy pod lupą NIK

Ochotnicze Hufce Pracy, których zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu młodzieży oraz jej kształcenie i wychowywanie, to wciąż pożyteczna instytucja, która działa dobrze, lecz są nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu – oceniła NIK.

Najwyższa Izba Kontroli badała działalność OHP w latach od 2009 r. do końca I kwartału 2012 r. Postępowanie kontrolne dotyczyło 19 jednostek organizacyjnych OHP, w tym Komendy Głównej, Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi, czterech wojewódzkich komend OHP i podległych im centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania oraz czterech hufców pracy.

Zbadano prawidłowość kształtowania oferty edukacyjnej i wychowawczej, w tym przygotowanie oferty szkoleniowej uwzględniającej możliwości kształcenia i potrzeby rynku pracy. Kontrolowane instytucje nie wniosły uwag do wyników kontroli.

NIK stwierdziła nieprawidłowości finansowe na łączną kwotę prawie 223,6 tys. zł. Kwota ta została wykazana przez Podlaską Wojewódzką Komendę w Białymstoku w sprawozdaniu o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za grudzień 2011 r. jako zobowiązania wymagalne. Faktycznie zobowiązania te nie wystąpiły.

W ocenie NIK kontrolowane jednostki OHP były przygotowane organizacyjnie i prawnie do realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.

„Zapewniły odpowiednie warunki lokalowe i socjalne uczestnikom OHP. Promowały działalność opiekuńczo-wychowawczą OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną. Uczestnikom OHP umożliwiły uzupełnianie wykształcenia ogólnego i zawodowego, a po ukończeniu nauki przystępowanie do egzaminów potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych" - czytamy w raporcie.

NIK zarzuca im jednak, że nie prowadziły w wystarczającym stopniu badań efektywności swoich działań opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza dot. podjęcia pracy czy działalności gospodarczej przez wychowanków.

„A jeżeli takie badania podejmowały, to nie wykorzystywały wiedzy wynikającej z prowadzonych badań do skorygowania przygotowanej oferty edukacyjnej w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy i mogłoby ułatwić absolwentom OHP znalezienie zatrudnienia" - stwierdzono, wskazując na potrzebę usprawnienia działalności w tym zakresie.

Zdaniem kontrolerów naukę zawodu organizowano, w większości przypadków, w zawodach niedostosowanych do potrzeb lokalnych rynków pracy, w tym bardzo często w zawodach zaliczanych przez lokalne urzędy pracy do tzw. zawodów nadwyżkowych czyli z małymi szansami na znalezienie pracy przez absolwentów OHP.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.