Nowelizacja ustawy o rzemiośle w zawieszeniu. Będą kolejne konsultacje

0 0
Nowelizacja ustawy o rzemiośle w zawieszeniu. Będą kolejne konsultacje
Zgodnie z projektem zostałyby uproszczone zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. /Fot. Pixabay

Sejmowa komisja przerwała pracę nad ustawą o rzemiośle. Powinna ona przeciwdziałać zamykaniu rzemiosła w hermetycznym otoczeniu i spychania go do rangi rękodzieła.

Sejmowa komisja gospodarki w środę (9 września) przerwała prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o rzemiośle. Komisja wróci do prac na projektem po konsultacjach, jakie mają przeprowadzić autorzy projekty z ministerstwem gospodarki w kwestii przepisów noweli.

- Nowela wprowadza do ustawy o rzemiośle zmiany postulowane przez środowisko rzemieślnicze, które mają służyć lepszemu funkcjonowaniu instytucji samorządu rzemiosła - powiedział poseł sprawozdawca Jacek Tomczak (PO). Dodał, że ma ona także stworzyć mechanizmy zachęcające do zrzeszania się w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła.

Niższe opłaty

Zgodnie z projektem zostałyby uproszczone zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Zostałaby określona wysokość takich opłat (niższa od obecnych maksymalnych) oraz zniesiono by możliwość częściowego zwolnienie od opłat, przy zachowaniu możliwości zwolnienia całkowitego.

Projekt wskazuje, że rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Skostniałe przepisy

W projekcie nowych przepisów znalazł się wyraźny zapis o tym, że do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy także prowadzenie odpowiednich szkół. Nowe przepisy mają też doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez: rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami mogących być czasowo członkami organizacji samorządu

Autorzy projekty rozwijają także zakres obowiązków rzemieślnika o obowiązek kierowania się względami odpowiedzialności społecznej, co ma służyć podkreśleniu szczególnego, społecznie odpowiedzialnego charakteru działalności rzemieślniczej.

Nowela miałaby również wprowadzić definicję rzemiosła tak by nie dochodziło do zamykania rzemiosła w hermetycznym otoczeniu i spychania go do rangi rękodzieła.

- Obecne przepisy w tej materii są skostniałe, oddziaływają negatywnie na prowadzenie zakładu rzemieślniczego, jego stały rozwój i ewentualną sukcesję po właścicielu - czytamy w uzasadnieniu.

Według założeń do projektu nowela weszłaby w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.