Nie ma już krat w oknach w ośrodkach resocjalizacyjnych. Jest teatr i muzyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się doskonalić jakość pracy ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci - zapewnia Joanna Dębek, rzecznik MEN. Nie ma tam już krat w oknach, prowadzone są zajęcia sportowe, wykorzystujące muzykę i teatr - dodaje Dębek.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nie ma już krat w oknach w ośrodkach resocjalizacyjnych. Jest teatr i muzyka

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

5 mar 2015 11:58


Według Rzecznika Praw Dziecka jakość pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (tzw. MOW) i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (tzw. MOS) trzeba poprawić, by ich wychowankowie byli przygotowani do samodzielnego życia. Marek Michalak uważa, że obecnie głównym narzędziem w nich stosowanym jest system kar i nagród oraz przymusowe zajęcia socjoterapeutyczne.

Kilka dni temu rzecznik zaproponował MEN przyjęcie standardów opracowanych przez zespół ekspertów z jego biura. Określił on misję tych ośrodków - przygotowanie wychowanków do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego życia. Temu powinna być podporządkowana infrastruktura ośrodka, jego system organizacyjny i stosowane metody pracy edukacyjno-wychowawczej. Za konieczne uznano wzmacnianie mocnych stron młodego człowieka, rozwijanie jego talentów i predyspozycji oraz stosowanie indywidualnych metod pracy z wykorzystaniem np. teatru, muzyki, sportu.

Rzeczniczka resortu edukacji Joanna Dębek powiedziała PAP, że w MEN prowadzone są działania służące doskonaleniu jakości MOW-ów i MOS-ów. Resort chce, by w tej sprawie został powołany zespół międzyresortowy; jest także zainteresowany "wszelkimi inicjatywami środowiskowymi, zmierzającymi do optymalizacji funkcjonowania systemu resocjalizacji nieletnich". Dodała, że propozycje RPD zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich wykorzystania i wdrożenia.

Dębek wyjaśniła, że MOS-ach nie ma przymusu zajęć z socjoterapii, bo dzieci i młodzież są w nich umieszczane na wniosek rodziców czy opiekunów, za przyzwoleniem samych podopiecznych. Skuteczność działań jest warunkowania chęcią udziału dziecka w tych zajęciach i ma mu pomóc rozwiązać problemy, no. związane z zaburzeniami zachowania.

Rzeczniczka dodała, że postulaty dotyczące MOW-ów są w znacznej mierze anachroniczne - krat w oknach już tam nie ma, jest monitoring, wszystkie zainteresowane placówki otrzymały na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. W ośrodkach jest też realizowany postulat, by w pracy z podopiecznymi wykorzystywać elementy muzyki czy teatru, zajęcia są prowadzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.