Młodzi Polacy są niedopasowani

Absolwenci nie wiedzą, na czym polega praca. Nie są samodzielni, nie potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące ich roli w firmie ani zdefiniować powierzonego im zadania. Czekają na to, aż ktoś zorganizuje im pracę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Młodzi Polacy są niedopasowani

PODZIEL SIĘ


Autor: Bartosz Dyląg

28 cze 2013 8:00


Analizy Komisji Europejskiej wykazują, że staże w naszym kraju są na bardzo niskim poziomie. Ponadto z badania "Bilans kapitału ludzkiego", przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że na rynku pracy mamy do czynienia z niedopasowaniem.

Pracodawcy na każdym kroku podkreślają, że programy polskich uczelni nie przystają do ich oczekiwań. Z drugiej strony władze uczelni zarzucają przedsiębiorcom zbyt rzadką współpracę ze szkołami.

Zdaniem Adriany Kiwak, dyrektor ds. personalnych General Logistics Systems Poland, istnieje przepaść między tym, czego młodzi ludzie uczą się na studiach, a wiedzą, jaką mają szansę nabyć w firmach.

- Wiedza wyniesiona ze studiów też jest potrzebna, ale tak naprawdę życie codzienne w firmie wygląda kompletnie inaczej - twierdzi Adriana Kiwak.

Nikolay Kirov, dyrektor ds. inicjatyw strategicznych i programów edukacyjnych Akademii Leona Koźmińskiego, uważa, że niedopasowanie jest obustronne.

- Z jednej strony oferta firm nie zgadza się z tym, do czego uczelnie przygotowują studentów. Z drugiej pracodawcy spodziewają się całkiem czegoś innego, niż oferują im absolwenci, którzy do nich przychodzą. W efekcie powstaje ogromna luka powodująca, że istnieje niedopasowanie na rynku pracy - zaznacza Kirov.

Pracodawcy podkreślają, że przychodzący do nich młodzi ludzie nie wiedzą, na czym polega praca. Są niesamodzielni, nie potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące ich roli w firmie ani zdefiniować powierzonego im zadania. Czekają na to, aż ktoś zorganizuje im pracę.

Joanna Wcześniak, HR biznes partner, Scanmed Multimedis przywołuje przykład z własnej firmy.

- Zdarza się, że na spotkania rekrutacyjne przychodzą absolwenci, którzy ukończyli nawet kilka kierunków studiów. Ich wiedza merytoryczna jest imponująca, jednak brakuje im wiedzy na temat możliwości, jakie daje im rynek pracy. Od potencjalnego pracodawcy oczekują, że wskaże im kierunek działania, rozwoju. Organizacje, firmy powinny wspierać biura karier w wytyczaniu ścieżek karier, a młodym ludziom, poprzez organizację staży i praktyk, pokazywać możliwości rozwoju - mówi.

Niedopasowanie przejawia się też w sferze werbalnej. HR-owcy operują określeniami stanowisk i branż, które nie funkcjonują na uczelniach. Część winy leży po stronie nauczycieli akademickich, którzy nie zawsze łączą teorię z praktyką. W efekcie studenci myślenie o rynku zaczynają dopiero pod koniec szkoły.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.