Młodzi nie są efektywni, bo brakuje im kompetencji emocjonalnych i społecznych

Kompetencje społeczne i emocjonalne mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie. Współczesnym absolwentom może ich jednak brakować.

Autor: jk 17 lip 2015 7:10

REKLAMA

Wzrost znaczenia umiejętności interpersonalnych

Wyniki ostatniego badania Hay Group, skierowanego do absolwentów i liderów biznesu, wskazują, że aż 92 proc. zarządzających i dyrektorów HR na świecie (91 proc. w Polsce) uważa, że wraz ze wzrostem tempa globalizacji oraz zmianami struktur organizacyjnych będzie rosło znaczenie umiejętności interpersonalnych u absolwentów.

Aż 90 proc. liderów na świecie (95 proc. w Polsce) jest zdania, że pracownicy o wysokich kompetencjach społecznych wnoszą większy wkład w organizację.


Puls HR Puls HR

Młodzi nie są efektywni, bo brakuje im kompetencji emocjonalnych i społecznych


REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.