Młodzi inżynierowie będą uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego

120 młodych inżynierów już na początku przyszłego roku będzie uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego na platformach wiertniczych. Na ich zagraniczne staże i szkolenia w wiodących ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania tego surowca przeznaczymy ok. 16 mln zł.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Młodzi inżynierowie będą uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

13 sie 2014 11:35


- Dwa tygodnie temu prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Nowe przepisy mają przyspieszyć wydobycie gazu łupkowego. Działania resortu nauki wpisują się zatem w rządową strategię pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz zwiększania niezależności energetycznej Unii Europejskiej - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. - W Polsce brakuje fachowców zajmujących się eksploatacją gazu łupkowego. W związku z tym będziemy wspierać kształcenie kadr specjalizujących się w wydobyciu tego surowca. Chcemy zbudować w naszym kraju kilka ośrodków, które będą stanowić zaplecze kadrowe nie tylko dla uczelni, ale i wydobywców - dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nowy program resortu nauki zakłada bezpłatny udział 120 pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w programach szkoleniowo-stażowych w najlepszych na świecie ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania gazu łupkowego. Młodzi inżynierzy, doktoranci oraz absolwenci geofizyki, górnictwa, geologii inżynierskiej i inżynierii naftowej już na początku 2015 r. wyruszą w 30-40 osobowych grupach na kilkutygodniowe staże i szkolenia. Część z nich po powrocie do Polski zostanie edukatorami - nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wydobycia gazu łupkowego będą przekazywać na macierzystych uczelniach.

Pierwszy etap konkursu zakończy się 15 października. Do tego czasu uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może zgłaszać swoich kandydatów do udziału w programie stażowo-szkoleniowym. W drugim etapie, wybrani przez komisję konkursową kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę. Swoją chęć udziału w konkursie będą mogli zgłaszać poprzez rejestrację w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który uruchomimy 16 października.

Konkurs na staże w łupkach wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizujemy już m.in. poprzez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji. W jego puli jest 16 mln zł. Jeszcze w tym roku ogłosimy nowy program - tym razem adresowany do specjalistów z obszaru energetyki jądrowej. Na jego realizację przeznaczymy kolejne 16 mln zł.

Projekt "Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego" finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.