Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnianiu Romów

• Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia nie przewidują szczególnego traktowania bezrobotnych i poszukujących pracy w związku z przynależnością do określonej grupy etnicznej czy narodowej - napisało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na dezyderat w sprawie sytuacji Romów.
• Przedstawiciele społeczności romskiej uważają, że zamiast wielu szkoleń i staży, które teraz oferują urzędy pracy, trzeba tworzyć stanowiska pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnianiu Romów

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/MIW

13 wrz 2016 20:56


Odpowiedź na dezyderat przyjęto podczas wtorkowego (13.09) posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie wystosowali dezyderat w czerwcu, zaniepokojeni sytuacją Romów w małopolskich osiedlach. Jak mówiła wówczas przewodnicząca komisji Danuta Pietraszewska (PO), najważniejszymi problemami, które rodzą albo rzutują też na inne problemy tej społeczności, są warunki mieszkaniowe i problemy związane z bezrobociem.

Jak poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, obywatele polscy romskiego pochodzenia, którzy rejestrują się w urzędach pracy, mogą korzystać z szerokiego wsparcia na takiej samej zasadzie jak inni bezrobotni.

MRPiPS przypomniało w odpowiedzi na pismo posłów, że zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie podaje pracownikowi urzędu pracy swojego pochodzenia etnicznego. Urzędy pracy nie mają więc danych na temat poziomu bezrobocia rejestrowanego wśród Romów.

Resort przypomniał, że w kontekście poszukiwania pracy obywatele polscy romskiego pochodzenia mają takie same prawa jak inni bezrobotni i nie są traktowani w sposób szczególny ze względu na przynależności do określonej grupy, bo "działanie takie byłoby przejawem dyskryminacji".

W odpowiedzi podkreślono jednocześnie że powiatowe urzędy pracy mają środki na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową - w ich ramach mogą być realizowane działania także na rzecz mniejszości romskiej. Urzędy mogą również opracowywać programy z uwzględnieniem określonej grupy bezrobotnych i ubiegać się o dodatkowe środki na ten cel. Resort podał też, że dofinansowywane są projekty poprawiające wykształcenie członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier w zatrudnianiu Romów.

Jeden z przedstawicieli mniejszości romskiej Tadeusz Krzyżanowski mówił na posiedzeniu komisji, że działania aktywizacyjne prowadzone przez urzędy pracy to głównie szkolenia i staże.

- Śmiem twierdzić, że Romowie to najlepiej przeszkoleni Polacy. Mają po pięć różnych kursów, nawet menadżerskie. To jest przesada. Trzeba tworzyć stanowiska pracy. Bo jeżeli tylko będziemy się szkolić, to będziemy mieć bardzo przeszkolone środowisko, ale nic z tego nie będzie wynikać - mówił.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.