Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia przyjęty przez rząd

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017. Rząd będzie wspierał młodych i zmarginalizowanych oraz edukował społeczeństwo.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia przyjęty przez rząd

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

11 mar 2015 13:39


W ciągu 3 lat realizacji program ma kosztować 29.915.297 tys. zł, z czego 26.652.737 tys. zł to środki krajowe.

"Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017 (KPDZ) będzie służył wytyczaniu kierunków polityk państwa w dziedzinie rynku pracy, dotyczących szczególnie: promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Czytaj też: Lewiatan: Młodzi na rynku pracy. Jak im pomóc?

Głównym celem, wskazanym w dokumencie, jest wzrost wskaźnika zatrudnienia do 68,1 proc. w 2017 r. dla osób w wieku 20-64 lat. (Obecnie jest to ok. 57 proc.).Jego osiągnięcie wymaga jednak zmniejszenia stopy bezrobocia ogółem przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności zawodowej.
"W KPDZ przyjęto dwa priorytety: zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem pracy w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy" - podkreślił CIR.

W ramach pierwszego priorytetu realizowane mają być zadania polegające na m.in.: wspieraniu młodych na rynku pracy (chodzi o osoby w wieku 15-24 lat, w tym głównie pozostające jednocześnie poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem, czyli tzw. NEET - wsparciem objęte będzie ok. 4,5 tys. osób).

Ponadto na doskonaleniu działań Krajowego Funduszu Szkoleniowego i jego promocji wśród pracodawców; wpieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w monitorowaniu zawodów, nadwyżkowych i deficytowych; wspieranie przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu ograniczeń w eksporcie towarów do innych krajów, chodzi o ochronę zatrudnienia w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej wskutek spadku obrotów.
Priorytet ten ma obejmować również doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.Chodzi m.in. o wykorzystywanie tzw. profilowania pomocy przez urzędy pracy, czyli dostosowanie jej do potrzeb bezrobotnych.

Czytaj też: Młodzi Polacy - mało mobilni i na garnuszku rodziców

Priorytet ten ma polegać też na wdrażaniu systemu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes”; wspieraniu tworzenia partnerstw na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym; sięganiu po niewykorzystane zasoby na rynku pracy, czyli po biernych zawodowo i cudzoziemców.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.