Knowlegde@Work = atrakcyjne kształcenie + dobór kompetencji kluczowych na rynku pracy

Broker edukacyjny i dobór kompetencji kluczowych dla potrzeb rynku pracy – te aspekty wzbudziły największe zainteresowanie ekspertów podczas panelu dyskusyjnego projektu Knowlegde@Work.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Knowlegde@Work = atrakcyjne kształcenie + dobór kompetencji kluczowych na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: ang

7 maj 2013 11:27


Knowlegde@Work to projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu LLL (lifelong learning) Knowledge@Work.

Popularyzacja uczenia się przez całe życie wymaga unowocześnienia formuły kształcenia osób dorosłych na uczelniach wyższych. Studia podyplomowe obecnie zdominowane są przez podejście szkolne, natomiast modele nauczania dla tej grupy muszą być inne - przede wszystkim powinny opierać się na uznaniu posiadanego doświadczenia, autonomiczności i odpowiedzialności osób dorosłych oraz na ścisłym związku uczenia się z praktyką i pracą zawodową.

Model Knowledge@Work w zamierzeniu ma stworzyć możliwość integracji kilku form kształcenia ustawicznego w ramach studiów podyplomowych, zwiększyć ich elastyczność i spersonalizowanie programu nauczania. Jednym z celów, który stawiają sobie autorzy projektu jest także zwiększenie użyteczności studiów dla rynku pracy, dzięki uwzględnieniu w programie 10 kluczowych kompetencji wymaganych przez pracodawców, jako uzupełniających dla każdego kierunku specjalistycznego.

Są to: umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym; zarządzanie zespołami; praca w zespole; kreatywność; zarządzanie wiedzą; komunikacja interpersonalna; autoprezentacja; znajomość technologii ICT; ochrona własności intelektualnej; ugruntowane podstawy matematyki.

Ważnym elementem nowego modelu będzie także Broker edukacyjny, który z pomocą Barometru kompetencji (w postaci narzędzia informatycznego) dokona oceny wstępnego poziomu kompetencji kluczowych posiadanych przez słuchaczy, w celu dopasowania indywidualnej ścieżki kształcenia.

„Zdobywamy pracę w 70 proc. dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30 proc. dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70 proc. z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30 proc. specjalistycznych"- mówiła dr Justyna Osuch podczas prezentacji projektu Knowledge@Work.

Właśnie kompetencje kluczowe, które miałyby zostać włączone do standardowego programu studiów podyplomowych w modelu Knowledge@Work, wzbudziły żywą dyskusję ekspertów zgromadzonych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Już sam pomysł uzupełnienia specjalistycznego programu studiów o kwalifikacje społeczne został uznany za niezwykle pożądany i bardzo aktualny.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.