Jaka jest idea uczenia się przez całe życie?

To najlepiej wiedzą laureaci w konkursie Instytutu Badań Edukacyjnych na najlepszą pracę magisterską dotyczącą idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jaka jest idea uczenia się przez całe życie?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

16 wrz 2013 16:10


I miejsce zajęła Anna Wankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jej praca dyplomowa pt. „Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna studentów uczestniczących w Programie Erasmus" została najwyżej oceniona przez jurorów.

Równie wysoko została nagrodzona praca pani Alicji Kowalczyk-Góry z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Magistrantka kierunku pedagogicznego o specjalności „Pedagogika dorosłych" napisała ciekawą pracę pt. „Sytuacja kobiet bezrobotnych reprezentujących grupę wiekową powyżej pięćdziesięciu lat. Studium indywidualnych przypadków beneficjentek programu 50+".

III miejsce zajęła także magister pedagogiki, pani Aleksandra Ciesielska, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Blog jako portfolio uczenia się kompetencji społecznych. Studium przypadku".

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy, a fragmenty ich prac zostaną opublikowane w kwartalniku "Edukacja. Studia, Badania, Innowacje", wydawanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W jury zasiadali przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu KRK, Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy, a także eksperci, którzy współpracują przy projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji: prof. Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Łukasz Sienkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej.

Konkurs na prace magisterskie, dotyczące idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji, to część projektu „Kwalifikacje po europejsku", którego głównym celem jest opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli systemu opisywania efektów uczenia się, potwierdzającego rzeczywiste kompetencje zdobyte nie tylko w szkole czy na kursach, ale także w pracy lub życiu codziennym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.