Dzień Edukacji Narodowej: Ponad 80 proc. nauczycieli to kobiety

• Nauczycieli jest w Polsce blisko 680 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety.
• Średnia wieku polskiej nauczycielki to ponad 43 lata.
• 14 października przypada ich święto - Dzień Edukacji Narodowej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dzień Edukacji Narodowej: Ponad 80 proc. nauczycieli to kobiety

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

13 paź 2016 7:50


Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w minionym roku szkolnym we wszystkich typach szkół, placówek oświatowych pracowało 679,8 tys. nauczycieli.

Wśród nich 490 tys. to tzw. nauczyciele tablicowi, czyli pracujący bezpośrednio z dziećmi, realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Przy czym MEN liczy nauczycieli w etatach, a nie poszczególnych nauczycieli, gdyż wielu z nich pracuje jednocześnie np. w szkole podstawowej i gimnazjum lub w szkole podstawowej i przedszkolu.

Czytaj też: Minister edukacji o zwolnieniach dziesiątek tysięcy nauczycieli: Reforma oświaty uratuje miejsca pracy

88,6 tys. pracuje w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym 72,6 tys. w przedszkolach, 12,9 tys. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 92 tys. w zespołach wychowania przedszkolnego, a 3 tys. w punktach przedszkolnych. W szkołach podstawowych pracuje - 190,5 tys., w gimnazjach - 99,5 tys., a w szkołach ponadgimnazjalnych 112 tys., w tym w liceach ogólnokształcących - 41 tys., technikach - 47,8 tys., zasadniczych szkołach zawodowych - 12,4 tys., szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - 3,6 tys., a szkołach policealnych - 7,2 tys.

412,4 tys. nauczycieli tablicowych to nauczyciele pełnozatrudnieni, 78,5 tys. to nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin.

W danych tych nie uwzględniono psychologów, pedagogów, logopedów i bibliotekarzy szkolnych oraz dyrektorów szkół.

Pozostali nauczyciele pracują m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, w placówkach kształcenia specjalnego, w kuratoriach oświaty, urzędach administracji rządowej, w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Awanse nauczycieli

Ponad połowa z nauczycieli - 53 proc., czyli 353,4 tys. - osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego. Nauczycieli mianowanych jest 165,7 tys., czyli prawie jedna czwarta (24,8 proc.), nauczycieli kontraktowych - 102 tys. (15,32 proc.).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

yxyxyx 2016-10-14 18:17:06

A dlaczego nie podaliście średnich zarobków ?? Nauczyciel dyplomowany minimum 3109 zł brutto za 18h !!! i gwarancja pracy do śmierci !!!

Rodzic 2016-10-14 11:18:25

"połowa z nauczycieli - 53 proc., czyli 353,4 tys. - osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego" i na tym koniec. Do końca swej pracy na nic innego nie mogą liczyć. Jedynie docenianie (lub nie) przez rodziców lub uczniów może być bodźcem (lub nie) do aktywności i wychodzenie poza ramy ustalone w tajemniczej ustalanej odgórnie "podstawie programowej". A niech kto spróbuje się wyłamać? A właściwie się nie da. Program jest tak ustalony, że trzeba niemal cudu aby go zrealizować. A przecież każdy uczeń jest inny. Do każdego ucznia trzeba dotrzeć a przy ponad 30 osobowej klasie to niezwykle trudne. W tym dniu nauczyciela dziękuję Wam nauczycielom, że pomimo wszystkich zawirowań i utrudnień staracie się uczyć jak najlepiej nasze dzieci.