Czy nauczyciel to prestiżowy zawód?

Według badań Instytutu Badań Edukacyjnych większość nauczycieli nie odczuwa, by ich zawód był uznawany społecznie. Poczucie prestiżu zależy od wielkości miejscowości, rodzaju szkoły, kontaktów z otoczeniem i cech osobistych nauczyciela.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czy nauczyciel to prestiżowy zawód?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

14 paź 2015 8:16


Publikacja wyników badania na temat prestiżu nauczycieli zbiegła się w obchodzonym w środę, 14 października Dniem Edukacji Narodowej, czyli świętem polskich nauczycieli.

Eksperci z IBE przypominają, że w badaniach opinii społecznej w hierarchiach zawodów nauczyciele od lat niezmiennie zajmują wysoką pozycję. Sami nauczyciele jednak nie odczuwają, by ich zawód był uznawany społecznie.

W badaniu czasu i warunków pracy nauczycieli, przeprowadzonym w 2013 r., około 60 proc. respondentów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy. W tym samym badaniu ponad 80 proc. nauczycieli wskazało, że problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40 proc. wymieniła niski autorytet wśród uczniów.

Badacze zwracają uwagę, że poczucie braku docenienia pracy nauczycieli przez społeczeństwo wydaje się mieć uniwersalny charakter, występuje bowiem we wszystkich 34 krajach biorących udział międzynarodowym badaniu TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey).

Pokazało ono, że jedynie 18 proc. ze 172 tysięcy biorący w nim udział nauczycieli deklarowało, że ich zawód jest szanowany. Jednymi z niewielu krajów, w których nauczyciele nie odczuwają spadku prestiżu, jest Finlandia i Korea.

Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych poprzez badanie jakościowe zobaczyć jak kształtuje się pozycja społeczno-zawodowa polskich nauczycieli.

Nauczyciel w małej miejscowości - szanowany i budzący zazdrość

Przeprowadzone przez IBE badanie prestiżu pokazało, że polscy nauczyciele jako nieuprawomocnione i niesprawiedliwe uważają traktowanie wszystkich przedstawicieli zawodu, jako homogenicznej grupy. Wskazują na istniejącą hierarchię prestiżu w obrębie zawodu nauczyciela.

Wśród czynników różnicujących szacunek dla nauczycieli wymieniają: wielkość miejscowości, czynniki instytucjonalne, wpisane w system edukacyjny (np. ważność poszczególnych przedmiotów, specyfika etapów edukacyjnych), kulturę organizacyjną szkoły (styl zarządzania, relacje z dyrektorem, atmosferę w gronie pedagogicznym), kontakty z otoczeniem, wyniki uczniów, jak również cechy osobiste nauczycieli.

W małej miejscowości nauczyciel jest osobą rozpoznawaną, a przez to zdecydowanie bardziej wystawioną na ocenę mieszkańców niż w dużym mieście. Z jednej strony jest traktowany jak członek lokalnej elity, osoba zajmująca wysoką pozycję społeczną i z tego powodu ciesząca się szacunkiem innych. Z drugiej zaś tryb jego pracy i sytuacja materialna stają się często przedmiotem krytyki i zazdrości.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.