Czego najwięksi pracodawcy oczekują od młodych talentów?

Biznes stara się coraz bardziej zbliżyć do uczelni. Wynika to nie tylko z konieczności wywołanej nadchodzącym niżem demograficznym, ale i wzrostem rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców a kwalifikacjami studentów i absolwentów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czego najwięksi pracodawcy oczekują od młodych talentów?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

21 sie 2014 11:49


Studentów będzie mniej, zatem pula dostępnych talentów na rynku też ulegnie zmniejszeniu. Planując strategię HR, firmy muszą odpowiednio rozplanować zapotrzebowanie i już przygotowywać się do pozyskania kandydatów, aby w przyszłości brak lub niedostatek odpowiednio wykwalifikowanej kadry nie sparaliżował firmy.

Dlatego też, co bardziej świadomi pracodawcy, prowadzący przemyślaną i długofalową politykę HR,  organizują wiele inicjatyw, które mają na celu, po pierwsze: pozyskanie uwagi przyszłych kandydatów, po drugie: skierowanie ich rozwoju w kierunku wiedzy i umiejętnościom, których pracodawcy oczekują.

Czytaj też: Uczelnie wraz z przedsiębiorstwami zorganizują staże zawodowe staże dla studentów

Case study, warsztaty, wykłady, szkolenia na uczelniach prowadzone przez biznes, a nawet nowe specjalizacje i kierunki studiów powoływane pod pracodawców, mają przygotować studentów do zawodów, na które będzie zapotrzebowanie. Pracodawcy coraz większe środki lokują właśnie w edukację młodego pokolenia, bo wie, że w długiej perspektywie inwestycja się zwróci.
 
Współpraca i zacieśnianie relacji biznesu z uczelniami jest też powodowana chęcią zmniejszenia rozbieżności między oczekiwaniami obu stron. Pracodawcy oczekują od studentów wszechstronności, aktywności, pasji, odwagi, kreatywności, ale również odrobiny pokory.

Studenci z kolei, chcieliby szybko otrzymać wysoką zapłatę za lata spędzone na uczelni, chcą się czuć docenieni, sami często mylnie oceniają swoje mocne i słabe strony. Biznes oferuje rozwiązanie w postaci systemy praktyk i staży, które pozwalają studentom doświadczyć prawdziwego środowiska biznesowego.

Firmy zacieśniają więzy z biurami karier, kołami naukowymi, próbują też partnerskiej współpracy z władzami administracyjnymi uczelni wyższych, co niestety zdaje się być największym wyzwaniem.
 
Poniżej prezentujemy krótki materiał z wypowiedziami pracodawców (Grupa PZU, Orange Polska, Bank Millennium, Makro Cash & Carry, Bank BPH), którzy aktywnie podeszli do świata akademickiego, przygotowują studentów do pracy zawodowej, prowadzą dialog ze środowiskiem, zajmują się łowieniem talentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.