Coaching i szkolenie prowadzi trener. Jednak nie ten sam

Według klasyfikacji zawodów coach to trener osobisty. Trenerami są również osoby, które prowadzą szkolenia. Gdzie jest zatem różnica?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Coaching i szkolenie prowadzi trener. Jednak nie ten sam

PODZIEL SIĘ


Autor: Dorota Jaworska

17 gru 2013 6:20


Podstawowa różnica wynika z obserwacji i stosowanej metodologii. W szkoleniach trener jest gwiazdą, a w coachingu - klient. Gwiazda to ktoś, kto ma doświadczenie, wiedzę i kompetencje.

W szkoleniach rolą takiej gwiazdy jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, praktyką z uczestnikami szkolenia. W coachingu to klient jest gwiazdą, gdyż to on ma pewne zasoby, wiedzę, doświadczenie i kompetencje, którymi się dzieli z coachem.

Rolą coacha jest w tym wypadku wydobywanie pokładów energii, nieodkrytych talentów, zasobów klienta i pokierowanie go do maksymalnego ich wykorzystania przy realizacji postawionych celów rozwojowych.

Celem coachingu jest zatem poszerzanie świadomości klienta, jego perspektywy, pomoc w osiąganiu przez niego celu zawodowego lub osobistego. Co dalej istotne, to klient sam wyznacza ten cel, a szkoleniowiec ten cel ma już narzucony odgórnie - z firmy lub sam musi go zdiagnozować na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych.

Celem w coachingu jest najczęściej poprawa jakości, efektywności, pokonanie trudności czy też wzmocnienie motywacji, pewności siebie itp. Natomiast podstawowym celem, dla którego są realizowane szkolenia, jest zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności w danej dziedzinie, czyli wzbogacenie się o pewne dodatkowe zasoby. W szkoleniach mamy do czynienia z procesem grupowym, a w coachingu najczęściej z procesem indywidualnym.

Rzadko zdarza się, aby praca w coachingu prowadzona była w formie zespołowej. A nawet jeżeli tak się dzieje, to zespół koniecznie musi mieć wspólne cele, nad którymi pracuje, i wtedy mówimy o coachingu zespołowym.

Na przykład dla zespołu sprzedażowego celem może być wzrost wskaźnika sprzedaży, a w przypadku zespołu projektowego - realizacja kryteriów projektowych.

W wypadku szkolenia zawsze mamy do czynienia z pracą zespołową. Powoduje to inną dynamikę pracy, mniejsze dostosowane do preferencji w zakresie nauczania każdego uczestnika, ale też większą możliwość czerpania z doświadczeń innych osób. W coachingu coach odcina się od swojej mapy doświadczeń i skupia się na kliencie.

Kolejną kwestią jest skupienie uwagi. W trakcie szkolenia trener skupia na sobie uwagę uczestników, którzy podążają za jego tokiem myślenia, przyswajają wiadomości, które on im przygotował i przedstawia.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.