Blisko 20 tys. osób na kursach zawodowych

19,6 tys. osób podjęło w minionym roku szkolnym 2012/2013 kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – wynika z danych MEN.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Blisko 20 tys. osób na kursach zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

27 wrz 2013 10:57


Kursy te to nowa forma zdobywania kwalifikacji skierowana do osób dorosłych, umożliwiająca szybkie dokształcenie lub zmianę zawodu.

Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym także szkolnictwa zawodowego.

Najistotniejszą zmianą w szkolnictwie zawodowym jest odejście od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w jego wyniku uczeń zdobywał kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu (jedna, dwie lub trzy - ich liczba jest zależna od złożoności zawodu).

Zdobycie każdej kwalifikacji zostanie potwierdzone egzaminem i w rezultacie złoży się na konkretne uprawnienia zawodowe. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji, wymaganych w danym zawodzie, uczeń dostanie dyplom to potwierdzający.

Od 1 września ubiegłego roku kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w 200 zawodach (łącznie 252 kwalifikacje). Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak wcześniej przeprowadzany był egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. Według MEN czas potrzebny do zdobycia jednej kwalifikacji wynosi około ośmiu miesięcy.

Jednocześnie z myślą o osobach dorosłych, by umożliwić im uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,. stworzono kwalifikacyjne kursy zawodowe; ruszyły one wraz z wejściem reformy, czyli we wrześniu ub.r.

Dzięki kursom osoby dorosłe mogą w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, zdobyć takie same kwalifikacje jak uczniowie szkół zawodowych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jak mówił wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, z danych zebranych przez MEN wynika, że zainteresowanie tą nową formą kształcenia z miesiąca na miesiąc rośnie.

 Pod koniec września ubiegłego roku liczba osób, które podjęły kształcenie na kursach wynosiła 14,6 tys., zaś pod koniec czerwca liczba ich wynosiła już 19,6 tys. "Jak na raczkującą dopiero formę kształcenia, to dużo" - ocenił Sławecki.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.