Praktyki odpowiedzialnego biznesu coraz bardziej popularne

0 0
Praktyki odpowiedzialnego biznesu coraz bardziej popularne

Wyraźnie zarysowuje się grupa firm, która aktywnie i w sposób systemowy podejmuje starania, aby we wszystkich obszarach ESG działać zgodnie z najlepszymi praktykami odpowiedzialnego biznesu.

Firma doradcza Deloitte przeprowadziła weryfikację spółek giełdowych wchodzących w nowy skład Respect Index, który jest jednym ze wskaźników giełdowych budujących wiarygodność firm w oczach akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

Do Rescpect Index trafiają spółki, które w największym stopniu stosują dobre praktyki w zakresie ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze dotyczącym czynników ekologicznych, społecznych, pracowniczych i ekonomicznych, w tym w sferze nowoczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Nie bez znaczenia jest fakt, że firmy te podejmują starania skierowane na świadome umacnianie reputacji podmiotów działających w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.

Metodyka oceny firm aplikujących do wejścia do nowego składu indeksu uległa zmianie i została oparta o najlepsze światowe wzorce w tym zakresie. Nowością jest m.in. uwzględnienie specyfiki sektorowej danej firmy, możliwość zgłaszania spółek zagranicznych (notowanych na GPW) oraz ocena praktyk i działań firmy w podziale na grupy czynników ESG (Environmental, Social, Governance).

Analiza wyników uzyskanych w podziale na grupy czynników ESG wskazuje, że analizowane spółki otrzymały w ramach każdej grupy średnio 21 na 30 możliwych punktów. Świadczy to o tym, że firmy wdrożyły dużą część dobrych praktyk w każdym z obszarów. Najlepsze ze spółek osiągnęły wyniki na poziomie 28 punktów w poszczególnych obszarach.

Najwyższe wyniki odnotowano w grupie czynników społecznych. Firmy planują dalszy rozwój swoich pracowników, na bazie wyników wcześniej przeprowadzanych oceniających ankiet pracowniczych. Coraz więcej spółek w sposób cykliczny przeprowadza badania satysfakcji wśród pracowników.

- Jednocześnie, w obszarze pracowniczym widać potrzebę dalszego podnoszenia jakości polityk personalnych, definiowanych w ich ramach celów, a także ich regularne mierzenie, monitorowanie i raportowanie - mówi Jacek Kuchenbeker, starszy menedżer w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu CR.

W obszarze środowiskowym wyzwaniem dla firm na przyszłość pozostaje systemowe podejście w zakresie monitorowania i raportowania dotyczącego ograniczenia zużycia paliw, energii, surowców, materiałów oraz wody.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.