Odpowiedzialny biznes a rozwój lokalnej społeczności

Forum WaMaBoss zachęca przedsiębiorców do podejmowania dialogu ze społecznościami lokalnymi i wspierania ich w zrównoważonym rozwoju. Zaangażowanie przedsiębiorstw stwarza platformę dla wspólnego rozwiązywania problemów społecznych i sprzyja rozwojowi interesariuszy lokalnych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Odpowiedzialny biznes a rozwój lokalnej społeczności

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

27 sie 2013 10:32


Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu przekonuje przedsiębiorców do aktywnego zaangażowania w rozwój społeczności lokalnych i podejmowanie dialogu, który przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Jak przekonuja organizatorzy, zarówno społeczność, jak i przedsiębiorstwa zyskują na tworzeniu platformy porozumienia i współpracy. Firma staje się wiarygodnym partnerem w przedsięwzięciach, a co więcej zyskuje zaufanie społeczne. Dla mieszkańców w zależności od specyfiki działań jest to pomoc i wsparcie w rozwoju.

Przedsiębiorcy coraz wyraźniej widzą zależności pomiędzy zwiększaniem konkurencyjności firmy a działaniami podejmowanymi przez nią w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw uwzględnia programy social responsibility w strategii rozwoju biznesu.

Dialog i współpraca ze społecznościami powinny być związane z takimi obszarami, jak edukacja i kultura, zdrowie, rozwój i dostęp do technologii.

Podstawą podejmowania działań CSR jest budowanie kompetencji w określonej dziedzinie, skierowanych do konkretnych grup docelowych. Istotną kwestią jest także ustalenie celów oraz budżetu planowanych programów.

- Program zaangażowania społecznego musi być spójny z wizją i misją przedsiębiorstwa oraz ze strategią rozwoju. Powyższe kwestie decydują o wiarygodności zaangażowania społecznego firmy. Dlatego tylko działania zaplanowane zarówno w kontekście wyboru formy działań, jak i celów oraz spójne z profilem firmy mają szanse powodzenia. Działania doraźne w żaden sposób ze sobą niepowiązane mogą odnieść przeciwny do zamierzonego skutek i podważyć wiarygodność przedsiębiorstwa wśród społeczności lokalnej - powiedziała Eliza Popławska-Jodko, kierownik projektu WaMaBoss.

Zaangażowanie społeczne buduje relację między przedsiębiorstwem a społecznością lokalną, która w dłuższej perspektywie przynosi korzyści obu podmiotom. Społeczeństwo oczekuje przejrzystego prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców. Chce wiedzieć czym się zajmuje firma i jaki jej działania mają wpływ na ich otoczenie. Angażując społeczność lokalną w swoje działania i otwierając się na nią firma wychowuje sobie przyszłych pracowników. Co więcej pracowników zaangażowanych w rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie tworzącego nowe miejsca pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.