Miliony dla firm na promocję efektywności energetycznej

Duże przedsiębiorstwa i dostawcy usług energetycznych mogą otrzymać dofinansowanie na promocję efektywności energetycznej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Miliony dla firm na promocję efektywności energetycznej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

1 lut 2018 12:39


  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 100 mln zł na promocję efektywności energetycznej w ramach konkursu dla dużych przedsiębiorstw.
  • Pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.
  • Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych.

Jak wskazał  Fundusz to już trzecia edycja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór rozpoczął się 31 stycznia i potrwa do 30 marca 2018 r. Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz dużych przedsiębiorstw.

Czytaj też: Dofinansowanie dla firm ze średnich miast na prace badawczo-rozwojowe

Jak wyjaśniono, wsparcie mogą uzyskać "przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych".

Chodzi m.in. o takie działania, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

NFOŚiGW 15 lutego br. zorganizuje także bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach konkursu. Podczas szkolenia odbędzie się spotkanie z ekspertami dotyczące m.in. harmonogramu konkursu, kryteriów wyboru projektów, instrukcji wypełniania wniosku, zasad ich oceny, metodyki sporządzania audytów energetycznych, a także procedur zawierania umów z wykonawcami.

Na szkolenie należy się zarejestrować do 12 lutego na stronie NFOŚiGW.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.