Gorsze warunki pracy w centrum usług wspólnych to kłopot?

• Aż 80 proc. międzynarodowych przedsiębiorstw tworzy tzw. centra usług wspólnych (SSC – shared services center), które świadczą usługi pomocnicze i administracyjne, w szczególności w zakresie HR, IT czy księgowości na rzecz innych spółek w grupie.
• Pracownicy tych spółek mają przy tym często gorsze warunki zatrudnienia aniżeli pracownicy innych spółek z grupy, do obsługi których centrum zostało utworzone.
• Czy mogą się domagać warunków zatrudnienia analogicznych do tych, jakie mają ich koleżanki i koledzy w innych spółkach z grupy?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Gorsze warunki pracy w centrum usług wspólnych to kłopot?

PODZIEL SIĘ


Autor: Robert Stępień

24 cze 2016 7:57


Biorąc pod uwagę, że centra usług wspólnych są – w świetle przepisów prawa pracy – odrębnymi podmiotami zatrudniającymi pracowników, uzasadniony jest pogląd, że pracownik zatrudniany w takim centrum nie może się porównywać z pracownikami innych spółek z grupy (będących odrębnymi pracodawcami). Ponieważ są to odrębne podmioty, mają swobodę w zakresie kształtowania warunków zatrudnienia swoich pracowników.

Taki pogląd został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 15 listopada 2013 r. (sygn. akt III PK 20/13). Sąd Najwyższy stwierdził w nim, że porównywanie sytuacji pracowników, w świetle zasady równego traktowania w zatrudnieniu, może odbywać się wyłącznie w obrębie tego samego pracodawcy, a nie w całej grupie kapitałowej.

Czytaj też: BPO/SSC w południowej Polsce. Gdzie najlepiej otworzyć firmę?

Każdy z pracodawców wchodzących w skład grupy kapitałowej ma swobodę w określaniu warunków zatrudnienia, które mogą być kształtowane w różny sposób u każdego z nich, bez narażania się na naruszenie zasady równego traktowania pracowników. Skoro na podstawie jednej umowy o pracę można być pracownikiem tylko jednego pracodawcy, który ma respektować zasadę równych praw zatrudnionych jednakowo wypełniających takie same obowiązki, to porównywanie ich sytuacji prawnej może nastąpić tylko w obrębie tego pracodawcy.

Czytaj też: Ile zarabiają pracownicy BPO/SSC?

Jest to konsekwencja przyznania konkretnemu podmiotowi, funkcjonującemu w ramach danej grupy kapitałowej (w tym przypadku spółce pełniącej rolę centrum usług wspólnych), statusu odrębnego pracodawcy. W konsekwencji zachowuje on całkowitą odrębność w sprawach pracowniczych, również w zakresie zasady równego traktowania zatrudnionych. Nie ma powodu, aby porównywać ze sobą warunki pracy pracowników zatrudnianych przez różnych pracodawców, nawet jeśli należą oni do tej samej grupy kapitałowej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.